Zarządzenie nr 115/07
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  12 lipca 2007 roku


w sprawie : uchylenia zarządzenia nr 122/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28  września 2005 r.


 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządza się co następuje:


§1.


Uchyla się zarządzenie nr 122/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnych cen za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania .


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju .


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 r.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 115/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 22