Zarządzenie  nr 111/07
Burmistrza Miasta  Kudowy Zdroju
z dnia 04 lipca 2007


w sprawie: powołania  komisji przetargowej


                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:


§1.


W celu przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż 152.500 kg złomu stalowego i żeliwnego znajdującego się w nieruchomości gminnej położonej przy ul. Fabrycznej 12 w Kudowie Zdroju (budynek byłej kotłowni oraz budynek byłego magazynu technicznego)  powołuje się  komisję przetargową.


§2.


W skład komisji, o której mowa w § 1wchodzą:


1. Barbara Kopeć - Przewodniczący Komisji
2. Iwona Biernacik - Członek Komisji
3. Jerzy Domitraszczyk - Członek Komisji
4. Ryszard Kruszyński - Członek Komisji


§3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 111/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 14:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 15:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 19