Zarządzenie nr 98/07


Zarządzenie Nr 98/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 19 czerwca 2007 roku


w sprawie :  powołania komisji przetargowej


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz.2108)  zarządza się  co następuje :


§1.


Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój w składzie:


1. Piotr Maziarz - Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Gaździak - Członek Komisji
3. Małgorzata Rytelewska - Członek Komisji
4. Zdzisław Świderski - Członek Komisji


§2.


W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.


§3.


Traci moc zarządzenie nr 85/06 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 9 czerwca 2006  roku w sprawie powołania komisji przetargowej.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 98/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż