Zarządzenie nr 95/07


ZARZĄDZENIE  NR 95/07
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 8 czerwca 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Kudowie - Zdroju.


         Na podstawie z art. 30 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 36a ust. 5, art. 3 ust. 5 i art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami) Burmistrz Miasta w Kudowie - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Powołuje się Komisję Konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Kudowie - Zdroju.


§2.


W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele:


1.  Gminy.
a)  Pani   Grażyna Janiszewska
b)  Pan    Piotr Maziarz
c)  Pani   Elżbieta Ubik
2.  Kuratora Oświaty.
a)  Pani   Dorota Uzar
b)  Pani   Małgorzata Sandecka
c)  Pani   Małgorzata Curyl
3.  Rady Pedagogicznej Szkoły.
a)  Pani   Joanna Nowak
b)  Pani   Alicja Kawula
4.  Rada Rodziców.
a)  Pani   Iwona Hoderny
b)  Pan    Mariusz Oleśko
5.  Zakładowej organizacji związkowej ZNP.
a)  Pani   Wiesława Łuczyszyn

                                                          
§3.


Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Gminy Kudowa Zdrój

Pan  Piotr Maziarz


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 95/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż