Zarządzenie nr 89/07


Zarządzenie  Nr 89/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 28 maja  2007 roku


w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych gminy za  2006 rok


        Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września z 1994 r o rachunkowości ( t.j. z 2002 roku Dz.U nr 76, poz.694 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych  ( Dz.U nr 142, poz. 1020) Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój  zarządza co następuje:


§1.


Przyjmuje się następujące sprawozdania finansowe zakładów i jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2006 roku  :
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej  – suma bilansowa   7.948.879,83 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – suma bilansowa  161.538,68 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – suma bilansowa   334.800,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 – suma bilansowa  80.178,52 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – suma bilansowa   379.376,78 zł
- Zespół Szkół Publicznych – suma bilansowa   589.313,37  zł
- Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji  – suma bilansowa  125.491,30 zł
- Urząd Miasta – suma bilansowa  93.738.498,77 zł

                            
§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż