Zarządzenie nr 88/07


Zarządzenie Nr 88/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 23 maja 2007 roku


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXV/234/98 Rady miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 50,- zł + 22 % VAT(słownie; pięćdziesiąt złotych + 22% VAT) za dzierżawę gruntu położonego w obrębie Zakrze, oznaczonego jako działka nr 145/64, z przeznaczeniem na prowadzenie prac budowlanych na przyległej działce oznaczonej jako działka 145/63.


§2.


Grunt opisany w § 1 zostanie wydzierżawiony do czasu zakończenia prac budowlanych, nie dłużej niż dwa lata.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up.Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 88/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż