Zarządzenie nr 80/07


Zarządzenie Nr 80/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 14 maja 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok.


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                               
§1.


1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.726 zł  z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych.
2. Dokonuje się przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiają załączniki nr 1 i 2  do n/n zarządzenia.


§2.


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:


   - dochody                           27.004.454 zł
   - wydatki                             26.900.098 zł
   - nadwyżka budżetowa          104.356 zł                


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (xls 53.5 KB)
  • 2. (doc 32.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 80/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż