Zarządzenie nr 78/07


Zarządzenie Nr 78/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 07 maja 2007 roku


w sprawie : powołania zespołu ds. przygotowania, opracowania i wdrożenia gminnego planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zastosowanych na obszarze gminy Kudowa Zdrój


 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


1. W celu zrealizowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 roku powołuje się zespół do przygotowania, opracowania i wdrożenia gminnego planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zastosowanych na obszarze gminy Kudowa Zdrój.
2. W skład zespołu wchodzą:


1. Barbara Kopeć – przewodnicząca zespołu
2. Aneta Potoczna – członek zespołu
3. Jan Stembalski -  członek zespołu
4. Urszula Karpowicz-Grzesiak – członek zespołu
5. Alicja Adamiak – członek zespołu
6. Stanisław Jakubiec – członek zespołu.


§2.


Zobowiązuje się przewodniczącą zespołu do przygotowania projektu informacji o ilości i miejscach występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Projekt informacji należy przygotować do dnia 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 78/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2008 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż