Szanowni Mieszkańcy Kudowy Zdroju!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszą, z rozpoczynającego się cyklu informacji o przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy Zdroju
z dnia 31 maja 2004 roku
„Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój
oraz Rozwoju Produktów Turystycznych”
Pragniemy zachęcić wszystkich KUDOWIAN
do jak najszerszego uczestnictwa w jej wdrażaniu.

CZYM JEST STRATEGIA ... ?

Jest zbiorem pomysłów oraz opisów działań na najbliższe 15 lat, do 2020 roku  w celu: ożywienia gospodarczego wszystkich części miasta, zwiększenia możliwości skutecznego pozyskiwania środków finansowych w tym z UE, wskazania obszarów  integracji mieszkańców w dążeniu do rozwoju gminy.  Strategia nie jest dokumentem zamkniętym. Ukazuje potencjał gospodarczy naszego miasta – zwłaszcza w dziedzinie turystyki i podpowiada jak ten potencjał wykorzystywać i rozwijać.

Dlatego do wdrażania strategii zapraszamy wszystkich mieszkańców – przedsiębiorców, instytucje publiczne, organizacje społeczne  i osoby fizyczne. Realizacja pomysłów zawartych w strategii, ale także nowych, zaproponowanych przez Państwa, przyczyni się do rozwoju Kudowy, poprawy jakości życia i tworzenia nowych miejsc pracy.RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ... !

Największym obszarem  współpracy, w którym każdy z mieszkańców Kudowy Zdroju znajdzie wiele możliwości do włączenia się w czynne wdrażanie strategii jest udział w rozwoju produktów turystycznych. Realizują one turystyczną wizję miasta jako „nowoczesnego uzdrowiska dla osób pragnących aktywnie spędzić czas, otwartych na kontakt z naturą i poznawanie kultury”,  która wyrażona została w haśle promocyjnym miasta:

„Kudowa Zdrój – tętniące uzdrowisko”.

W obrębie siedmiu produktów turystycznych opracowanych dla Kudowy Zdroju wyszczególniono blisko 25 programów i ponad 80 działań i pomysłów o różnej tematyce. Oprócz projektów typowo inwestycyjnych dużą grupę stanowią pomysły organizacyjne do wprowadzenia „od zaraz”


WAŻNY JEST KAŻDY POMYSŁ ... !

Mamy dobrze i fachowo opracowaną strategię do 2020 r.
Jak ją będziemy realizować i jakie zmiany będziemy w niej wprowadzać zależy w wielkim stopniu od naszej codziennej postawy oraz naszego zainteresowania perspektywami rozwoju.
Zasadniczym celem jest to, aby Kudowa Zdrój stawała się coraz lepszym miejscem do życia, zapewniając swoim mieszkańcom perspektywy rozwoju materialnego, kulturowego i duchowego.
W celu monitorowania strategii oraz szerokiego jej upowszechniania, Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju Zarządzeniem nr 122/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku powołał Zespół ds. Monitorowania „Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz  Rozwoju Produktów Turystycznych” w składzie:

 1. Adam Lis – przewodniczący,
 2. Andrzej Kanecki – wiceprzewodniczący,
 3. Marek Kot – sekretarz,
 4. Marek Hoderny - Członek,
 5. Jacek Kowalczyk - Członek,
 6. Marek Biernacki - Członek,
 7. Janusz Korybo – Członek,
 8. Marian Sozański – Członek,
 9. Anita Zbieg – Członek,
 10. Agnieszka Stwertetschka – Członek,
 11. Wojciech Duś – Członek,
 12. Jacek Król – Członek,
 13. Mikołaj Krzemiński – Członek

Pełny tekst strategii rozwoju miasta dostępny jest na stronie internetowej
www.kudowa.pl
 oraz w siedzibach Urzędu Miasta i Organizacji Turystycznej Kudowa Zdrój.

PROPOZYCJE I WNIOSKI PROSIMY KIEROWAĆ DO:
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
 ul. Zdrojowa 24,  57-350 Kudowa Zdrój
Osoby do kontaktu:
mgr inż. Marek Kot, mgr Jacek Kowalczyk pok. 24 (II piętro)
tel.: 074/866 19 26 do 28  fax. 074 /866 13 51   
E-Mail: kudowa@kudowa.pl, eurofundusze@kudowa.pl

Organizacja Turystyczna Kudowa Zdrój,
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój
Marek Hoderny – Prezes Organizacji
tel.: 074 /866 38 66,  866 13 87   
E-Mail:  gorystolowe@kudowa.pl, turystyka@kudowa.pl

Powrót

Załączniki

 • 1. (pdf 2.49 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia rozwoju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:01.12.2011 13:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 479