Kudowa-Zdrój, dnia 07-10-2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA Kudowy-Zdroju
ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna (AM-13), działka nr 160/5 o powierzchni 0,1031 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami parkingowymi.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech lat tj. od dnia 15-11-2016 r. do dnia 14-11-2019 r.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego obowiązująca w okresie od 1 maja do 31 października wynosi 1536,19 zł.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia wynosić będzie 50 % stawki wylicytowanej w trakcie przetargu.

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10-11-2016 r., o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 307,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie Zdroju, najpóźniej do dnia 07-11-2016 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Wadium przepada w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz projekt umowy dzierżawy do wglądu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 160/5 obręb Czermna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami parkingowymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.10.2016 07:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.10.2016 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 27