Zarządzenie  Nr 74/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok . 


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§1.


1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.030 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych.
2. Dokonuje się przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiają załączniki nr 1 i 2  do n/n zarządzenia.
 

§2.


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:


   - dochody                            26.999.728 zł
   - wydatki                             26.895.372 zł
   - nadwyżka budżetowa          104.356 zł                


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 31.5 KB)
  • 2. (xls 20.5 KB)
  • 3. (xls 37.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 74/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 11