ZARZĄDZENIE NR 73/07
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia   27 kwietnia 2007 roku


w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)zarządza się co następuje :


§1.


Gmina Kudowa- Zdrój nie skorzysta z prawa pierwokupu udziału wynoszącego ½ części nieruchomości bez zabudowań oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 358 (AM-11) o pow. 1528 m2, położonej w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 38827.  


§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


Burmistrz
Czesław Kręcichwsot


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 73/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 11