Zarządzenie  Nr 72/ 07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia  24 kwietnia 2007 roku


w sprawie umorzenia zaległej kwoty czynszu dzierżawnego
  

              Na podstawie § 3 pkt.1a, § 4 pkt 6, § 5 i § 6 uchwały Nr L/309/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Kudowa Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje  :

 
§1.


 Umarzam zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego za m-c II/2007 roku w kwocie 68,27 zł. i odsetki w kwocie 1,00 zł. , za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod działalność handlową na Targowisku Miejskim  przy ulicy Zdrojowej w Kudowie Zdroju.


§2.

 

Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi gminy

 
§3.
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 72/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 11