Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZM/271.5.2016

Kudowa-Zdrój, 24.08.2016 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. "Przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27-07-2016 pod numerem 160025-2016 wybrana została Oferta nr 2 firmy: „Drog-Bud” Robert Bubiński, ul. Jasna 1A, 57-350 Kudowa-Zdrój.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 2 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz okres gwarancji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100 pkt w tym w kryterium cena: 95 pkt; w kryterium okres gwarancji: 5 pkt.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  1. Oferta nr 1. PPHU "Steinbudex - JM" , ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica , liczba uzyskanych pkt: 78 w tym cena: 73; okres gwarancji w miesiącach: 5
  2. Oferta nr 2. „Drog-Bud” Robert Bubiński, ul. Jasna 1A, 57-350 Kudowa-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

Wyk. w  1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP/271.5.2016 z dnia 24.08.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.08.2016 14:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.08.2016 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 72