ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A , stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

GMZM.GL.6121.13.2016 r.                                                                              Kudowa-Zdrój, dn. 01.08.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A , stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

Opis przedmiotu zamówienia:
Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej:

 

 

   1.WC0 1 Świerk-      36,35 m³ cena netto 240,00 za1m³- zł  =     8724,00 zł

   2.WC0 2 Świerk-      60,90 m³ cena netto 279,00 za1m³- zł  =   16991,10 zł

   3.WC0 3 Świerk-      38,51 m³ cena netto 315,00 za1m³- zł  =  12130,65  zł

 

 Razem: WC0  Świerk 135,76 m³ -----------------------------     =  37845,75zł Netto

 

   1.WD0 1 Świerk-      5,81 m³ cena netto za 1m³-231,00zł  =    1342,11 zł

   2.WD0 2 Świerk-    12,79 m³ cena netto za1m³- 268,00zł  =    3427,72 zł

   3.WD0 3 Świerk-    12,51 m³ cena netto za1m³- 304,00zł  =    3803,04 zł

 

Razem: WDO Świerk  31,11 m³  -------------------------------   =    8572,87zł Netto

 

 

    Wartość sprzedaży drewna wielkowymiarowego Pakiet A –----------  Załącznik nr 1

 

Świerk  WC0 135,76 m³----37845,75 zł netto+23% VAT(8704,52)zł  = 46550,27 zł brutto

Świerk  WD0  31,11 m³------ 8572,87zł netto+23% VAT( 1971,76)zł  = 10544,63 zł brutto

 

 

                                                                                             Razem------- 57094,90 zł brutto

 

Ogółem wartość sprzedaży drewna wielkowymiarowego:57094,90  zł brutto

 

Sposób obliczenia oferty: cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 24.08.2016 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 10.08.2016 r. do godz. 14:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy.
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Edyta Bubińska

z-ca Burmistrza

 

                                                                                                        

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego -Pakiet A , stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2016 14:53