UCHWAŁA Nr XXIV/147/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lipca  2016 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 32 i art. 173 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.    

Rada Miejska Kudowy – Zdroju postanawia nie wnosić skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2016 r. (II SA/Wr 256/16) odrzucającego skargę Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” z/s w Kudowie – Zdroju na uchwałę nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój udzieli pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV_147_16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2016 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2016 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 41