Zarządzenie Nr  59/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 2 kwietnia 2007 roku


w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu za energię elektryczną


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXV/234/98 Rady miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się miesięczny ryczałt za zużycie energii elektrycznej służącej do oświetlenia tablic informacyjnych umieszczonych na ścianach Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej w wysokości 82,00 zł netto + 22 % VAT.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-04-2007.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 59/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 10