Zarządzenie  Nr 57/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 30 marca 2007 roku


w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania w  2007 roku zmian w planie finansowym jednostki.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 tiret drugi uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                
§1.


Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania zmian w 2007 roku w planie finansowym jednostki poprzez przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 852 – „Pomoc społeczna” z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe.


§2.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia Burmistrza Miasta o dokonanych zmianach w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 57/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 12