APEL Nr 1/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków


Na podstawie §18 ust. 2 pkt 4 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Kudowa Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska Kudowy – Zdroju zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z apelem w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy na rok 2016/2017połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków.
Dla mieszkańców miast i miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej, niezrozumiałym jest fakt zupełnego pomijania przez spółki kolejowe miejscowości położonych przy tej linii pomimo istnienia potencjału przewozowego, posiadanych zasobów w postaci nowych wagonów, wyremontowanych lokomotyw i poprawiającej się infrastruktury przewozowej.
Po likwidacji na przełomie 2006/2007 roku dalekobieżnych połączeń kolejowych na linii 137 mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej utracili możliwość korzystania z usług przewozów kolejowych w dojeździe do szkół i zakładów pracy położonych w ościennych miejscowościach. Ograniczono również możliwość dojazdu turystom do miejscowości położonych wzdłuż tej linii, znanych z atrakcji turystycznych, które stanowią dla wielu gmin istotny element ich rozwoju gospodarczego.
Brak całorocznego dalekobieżnego połączenia kolejowego ze Śląskiem i Krakowem dla takich miejscowości jak: Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów, Paczków, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko jest ewidentnym obniżeniem ich prestiżu i barierą w rozwoju gospodarczym i społecznym.
Do pozytywnych aspektów przemawiających za uruchomieniem połączenia relacji Kudowa - Zdrój - Kraków przez Kłodzko, Kamieniec Ząbkowicki, Paczków, Otmuchów, Nysę, Prudnik, Racławice Śląskie, Głogówek i Kędzierzyn Koźle należą:
1)    połączenie atrakcyjnych turystycznie miejscowości leżących wzdłuż tej trasy,
w obrębie której na co dzień mieszka i pracuje ponad 200 tyś ludzi,
2)     przywrócenie dalekobieżnego połączenia kolejowego na Magistrali Podsudeckiej, które funkcjonowało niezmiennie przez ponad 40 lat i świetnie się sprawdzało,
3)    umożliwienie mieszkańcom dojazdu do ośrodków akademickich i metropolii Górnego Śląska i Małopolski.
O opłacalności kursowania pociągów przez Magistralę Podsudecką może świadczyć fakt wypełnienia pasażerami pociągu regionalnego relacji Gliwice – Nysa, gdzie potencjał pasażerski jest bardzo wysoki i gwarantuje dogodny dojazd. Relacja tych połączeń mogłaby
zostać wydłużona do stacji Kłodzko Główne lub dalej do Międzylesia lub Kudowy Zdroju. Relacja pociągu dalekobieżnego opłacalna będzie tylko wtedy, gdy pociągi będą kursować codziennie oraz w atrakcyjnych godzinach.
W dobie coraz większej dbałości o ochronę środowiska kolej jest nie tylko najtańszym, najbezpieczniejszym, ale również najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Może ona
ponadto szybko, niezawodnie i wygodnie zapewnić mobilność również ludziom
o ograniczonej sprawności fizycznej.
Mając na uwadze przedstawione postulaty Rada Miejska Kudowy – Zdroju apeluje o interwencję w przedstawionej sprawie i przywrócenie połączeń na zlikwidowanej przez PKP trasie.

§ 2.

Apel przekazuje się:
1)    Prezesowi Rady Ministrów,
2)    Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,
3)    Prezesowi Zarządu PKP S.A,
4)    Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego,
5)    Marszałkowi Województwa Opolskiego,
6)    Marszałkowi Województwa Śląskiego,
7)    Marszałkowi Województwa Małopolskiego,
8)    Posłom i Senatorom Województwa Dolnośląskiego,
9)    Wojewodzie Dolnośląskiemu,
10)    Wojewodzie Opolskiemu,
11)    Wojewodzie Śląskiemu,
12)    Wojewodzie Małopolskiemu.

§ 3.

Niniejszy Apel podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Apel nr 1/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.06.2016 12:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.06.2016 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 35