ZARZĄDZENIE NR 54/07
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2004 r., nr 19, poz. 177, z późn. zm.)- zarządzam, co następuje;


§1.


Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dla zadania pn. „Usługi wyceny nieruchomości dla Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju” w zakresie ustalenia warunków udziału, oceny ich spełniania, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejsze oferty, w składzie:


1. Barbara Kopeć - przewodniczący komisji
2. Małgorzata Rytelewska - członek komisji
3. Zdzisław Świderski - członek komisji
4. Marek Kot - członek komisji


§2.


Za przedstawienie Burmistrzowi wyników prac komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczący.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 8