Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

    Znak sprawy: ZM.271.3.2016

Kudowa -Zdrój, 15.06.2016 

 

 

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85741 - 2016 data 14.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie,
tel. 074 8661926, fax. 074 8661351.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: W ostatnim zdaniu jest oczywista omyłka pisarska tj.:
    „w okresie od 01-01-2016 do 30-06-2016”.
  • W ogłoszeniu powinno być: w okresie od 01-07-2016 do 30-09-2016.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2016r

 

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

mgr Barbara Kopeć

……………………………..
(kierownik zamawiającego)

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZM.271.3.2016 z dnia. 15-06-2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.06.2016 12:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.06.2016 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 45