Zarządzenie Nr  51/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 26 marca 2007 roku


w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXV/234/98 Rady miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Ustala się roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę 3 wiat targowych, w wysokości 200,00 zł netto + 22 % VAT – z przeznaczeniem do prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze na terenie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 1 Maja 1 w Kudowie Zdroju.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 15