Zarządzenie nr 49/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 23 marca 2007 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości bez zabudowań, położone w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego:


1.działka nr 686/15 (AM-8) o pow.1624m2, Kw. nr 61751
2.działka nr 686/17 (AM-8) o pow.1171m2, Kw. nr 61753
3.działka nr 686/19 (AM-8) o pow.1212m2, Kw. nr 61755
4.działka nr 686/21 (AM-8) o pow.1230m2, Kw. nr 61757
5.działka nr 686/23 (AM-8) o pow.1230m2, Kw. nr 61759
6.działka nr 686/69 (AM-8) o pow.1196m2, Kw. nr 61772


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 49/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 9