Zarządzenie 48/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 20 marca  2007 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn..zm.) zarządzam co następuje:


§1.


1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania  planu finansowego:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.


§2.


Sprawozdania, o których mowa  w § 1 należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.


§3.


Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (xls 430.5 KB)
  • 2. (doc 745 KB)
  • 3. (doc 60.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzdzenie nr 48/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 10