Zarządzenie nr 46/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 13 marca 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 92/06 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 czerwca 2006roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) - zarządza się co następuje:


§1.


W zarządzeniu nr 92/06 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Zespół zostaje powołany w składzie:


1. Adam Lis   – przewodniczący komisji,
2. Marek Kot  – członek komisji,
3. Jerzy Domitraszczyk  – członek komisji,
4. Aneta Potoczna  – członek komisji,
5. Iwona Biernacik  – członek komisji.”


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up.Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 46/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 12