ZARZĄDZENIE NR 42/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 13 marca 2007 roku


 sprawie: powołania zespołu kontrolnego


                   Na podstawie art.30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


1.     Powołuje się zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli we wszystkich placówkach oświatowych dla których organem założycielskim jest gmina Kudowa Zdrój w zakresie prowadzonej dokumentacji pracowniczej.
2.     W skład zespołu kontrolnego wchodzą:


1) Barbara Kopeć
2) Elżbieta Ubik


§2.


Kontrole zostaną przeprowadzone w okresie od 14 marca do 30 kwietnia 2007 roku.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up. Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 42/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 9