Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IFE/ZP/271.1.2016

Kudowa-Zdrój, 27.04.2016 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie Art. 92. ust. 2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Remont ul. M.Buczka w Kudowie-Zdroju - etap 2” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-04-2016 pod numerem 35419-2016 wybrana została Oferta nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz okres gwarancji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100 pkt w tym w kryterium cena: 95 pkt; w kryterium okres gwarancji: 5 pkt.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  1. Oferta nr 1. STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O. O., Wysoka, ul.Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław , liczba uzyskanych pkt: 62,71 w tym cena: 57,71; okres gwarancji w miesiącach: 5
  2. Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57‑300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach: 5,

 

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Remont ul. M.Buczka w Kudowie-Zdroju - etap 2”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.04.2016 15:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.04.2016 15:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 49