UCHWAŁA Nr XIX/114/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 49 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 58, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

       § 1.

1.    W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania Kontroli związanej z wydatkowaniem środków gminnych na promocję, kulturę i sport – I i II kwartał 2016 roku.
2.    W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola wewnętrzna: wyniki kontroli, zalecenia i wnioski, koszty audytu – I, II i III kwartał 2016 roku.
3.    W planie Komisji Rewizyjnej na rok 2016 ustalonym uchwałą nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku ustala się czas trwania kontroli p.n. Kontrola realizacji przez Burmistrza wniosków radnych i komisji za II półrocze 2015 roku – I, II i III kwartał 2016 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/114/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2016 15:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2016 15:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 30