UCHWAŁA Nr XVII/98/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    W składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju ustalonym uchwałą nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej wprowadza się następującą zmianę: powołuje się radnego Wojciecha Dusia w skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
2.    W składzie Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju ustalonym uchwałą nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej wprowadza się następującą zmianę: powołuje się radnego Wojciecha Dusia w skład Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/98/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 32