Uchwała Nr XVII/97/16
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 2 marca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta  Kudowa  - Zdrój.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.1515, poz.1045 i poz. 1890) Rada Miasta  Kudowa - Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór radnego/j Sylwii Bielawskiej na przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/97/16
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
wybranej dla  wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/97/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 31