UCHWAŁA Nr XVII/93/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia radnych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju

Na podstawie §5 ust. 1 lit. a) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/86/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok, Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju wyznacza się radnych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju:

a)    Elżbietę Marecką - Szydło,
b)    Macieja Turonia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/93/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 28