Uchwała Nr XVII/88/16
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 4 lutego 2016 roku

 

w sprawie: odwołania radnego z funkcji przewodniczącego  Rady Miasta Kudowa-Zdrój


Na podstawie art.19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.1515, poz.1045 i poz. 1890) Rada Miasta  Kudowa-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się odwołanie radnego/j Elżbiety Mareckiej – Szydło z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Załącznik do uchwały Nr XVII/88/16
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej  dla odwołania  
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/88/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 07:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.02.2017 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 61