Zarządzenie nr 239/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 21 listopada 2008 roku


w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Czermna, składającej się z działki nr 178 (AM-7) o pow.17528m2, księga wieczysta Kw. nr SW1K/00039135/6.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 239/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.11.2008 15:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 57