Zarządzenie  Nr 238/08
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 listopada 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok . 


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2  uchwały nr XVIII/114/07 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2008 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§1.


1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 196.981,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 196.981,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej po zmianach zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.


§2.


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:


   - dochody                        25.892.396,90 zł
   - wydatki                         25.892.396,90 zł
   - nadwyżka budżetowa                 0,00 zł                


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 30 KB)
  • 2. (xls 84 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 238/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 14:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.11.2008 15:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 51