PROTOKÓŁ NR IX/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1750

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła IX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała gości zaproszonych a przede wszystkim tegorocznych stypendystów, ich rodziców, trenerów, radnych oraz  mieszkańców gości przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4.    Przyjęcie protokołu nr VIII/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 r.  
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok,
•    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
•     aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021,
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie.
6.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 r.
7.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
8.    Wolne wnioski – zapytania.

Radna M.Midor-Burak zgłosiła wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad dyskusji nt. wprowadzenia zasady, że co roku zmieniać się będzie przewodniczący  Rady Miejskiej – po roku sprawowania funkcji (od listopada do listopada) każdy przewodniczący będzie honorowo rezygnował z funkcji zwalniając miejsce następnemu przewodniczącemu.
W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że taka dyskusja może się odbyć, przy czym biorąc pod uwagę porządek obrad, dyskusja mieściłaby się w punkcie „Wolne wnioski – zapytania”, ponieważ  z tą kwestią nie wiąże się  projekt uchwały.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że dyskusja rozpoczęta wcześniej mogłaby zaoszczędzić  pewnych niekomfortowych sytuacji dla wszystkich zebranych.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem czy można pkt. 8 porządku obrad „Wolne wnioski – zapytania” przesunąć jako punkt 5.
Burmistrz Miasta stwierdził, że projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji. Zwrócił się z prośbą, aby dyskusja zaproponowana przez radną M.Midor-Burak odbyła się w punkcji 8 proponowanego porządku obrad.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że wycofuje swój wniosek i traktuje to jako apel. Jeżeli uzna za stosowne rozpocznie dyskusję na ten temat.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad IX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 25.06.2015 r. oraz że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że  od wielu już lat tradycją jest  przyznawanie stypendiów i nagród najbardziej uzdolnionym dzieciom oraz młodzieży.  Stypendia i nagrody przyznawane   są w trzech kategoriach tj. naukowe, artystyczne i sportowe.
Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród Rady Miejskiej poprowadziła radna S.Bielawska.  Przewodnicząca Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,  Burmistrz Miasta oraz Z-ca Burmistrza Miasta wręczyli stypendia i nagrody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

ANNA JAKUBIEC –  uczennica klasy IIIc Gimnazum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wnioskujący dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II, III miejsce w konkursie wojewódzkim zorganizowanym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, wykonała plakat przyrodniczy.

STYPENDIUM NAUKOWE

MACIEJ BAZELA – uczeń klasy Ib Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wnioskodawca dyrektor Jerzy Łukasik – zajął 11 miejsce i uzyskał tytuł Laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna, zajął II miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym.

NAGRODY SPORTOWE

MATEUSZ GAMROT – student III roku wyższej Szkoły Pedagogiki
i Administracji na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz II roku AWF w Poznaniu na kierunku Wychowanie Fizyczne – zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu w kat. purpurowych pasów w Luboniu. W 2014 roku wygrał Mistrzostwa Europy ADCC w kat. do 77 kg w Bułgarii. W 2015 r. NAGA Championship United Kingdom - 1. miejsce w kat. 79,5 kg oraz 1. miejsce w kat. 79,5 kg no-gi  w Londynie. W październiku 2014 r. został powołany do kadry Polski i Europy na sierpniowe Mistrzostwa Świata w Grapplingu w Brazylii.
KATARZYNA CHRYCZYK – zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat”, wnioskodawca prezes Jan Chryczyk – zajęła 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w Biegu Alpejskim  Międzygórze – Śnieżnik, 2 miejsce w konkurencji 1500 m w Letnich Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorek i Juniorów młodszych w Bogatyni.
BARTOSZ HODERNY – zawodnik Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat”, wnioskodawca prezes Jan Chryczyk – reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów w Dordrecht (NED), zajął 2 miejsce na 200 m stylem klasycznym Polskiej Ligii Pływackiej w Opolu, 2 miejsce na 100 m stylem klasycznym Polskiej Ligii Pływackiej w Opolu, 1 miejsce na 50, 100 i 200 m stylem klasycznym w Mistrzostwach Okręgu Śląskiego w roczniku 1996-1998 w Gliwicach.
RAFAŁ BARSZCZOWSKI – zawodnik KS AZS Politechnika Wrocławska, wnioskujący Dariusz Stwertetschka – zajął 1, 2, 3 miejsca w Bike Maraton w Miękini, Wałbrzychu, Wiśle, Myślenicach, Poznaniu.
MATEUSZ GAŁECKI - zawodnik WKS Śląsk Wrocław, wnioskodawca prezes Jan Chryczyk – 2 miejsce w sztafecie 4x200 m stylem dowolnym oraz 3 miejsce w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym w Mistrzostwach Polski Juniorów w Gliwicach, 1 miejsce na 50, 100 i 200 m stylem grzbietowym i 50 m stylem motylkowym w Otwartych Letnich Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego we Wrocławiu.
MARCELINA DOPART – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 3, wnioskodawca Magdalena Dopart, zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – zajęła: 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym w XV Otwartych zawodach pływackich o puchar prezydenta Miasta Jelenia Góra, 1 miejsce na 50 m stylem motylkowym w I edycji klas V XXIX Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych we Wrocławiu, 2 miejsce na 50 m stylem grzbietowym w I edycji klas V XXIX Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych we Wrocławiu, 3 miejsce na 100 m stylem klasycznym w II edycji klas V XXIX Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych we Wrocławiu, 2 miejsce na 100 m stylem motylkowym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świebodzicach, 2 miejsce na 50 m stylem motylkowym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świebodzicach, 1 miejsce na 100 m stylem zmiennym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świebodzicach, 3 miejsce na 100 m stylem dowolnym w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12, 13 lat strefa lubuska i dolnośląska- I runda, 2 miejsce na 100 m stylem motylkowym w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12, 13 lat strefa lubuska i dolnośląska- I runda, 1 miejsce na 200 m stylem zmiennym w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12, 13 lat strefa lubuska i dolnośląska- I runda, 3 miejsce na 400 m stylem dowolnym w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności stylowej dzieci 11/12 lat strefa wrocławska, 2 miejsce na 200 m stylem zmiennym w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności stylowej dzieci 11/12 lat strefa wrocławska.
 RUMENOV AKSEL – zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkole Podstawowej nr 3w Kudowie-Zdroju , wnioskodawca prezes Jerzy Wiśniewski – zajął 3 miejsce w XII Ogólnopolskim Turnieju Kadetów, Młodzików i Dzieci w zapasach styl wolny w Cieszkowie, 2 miejsce w XVII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, powołany do kadry dolnośląskich młodzików w zapasach stylu wolnego.
KRYSTIAN MYTYCH – zawodnik Klubu ULKS OPAL, wnioskodawca prezes Krzysztof Roman – zajął 2 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki, 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Memoriał Marka Gierasimowicza we Wrocławiu, 1 miejsce w XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, 1 miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Krapkowic, 3 miejsce w XVII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, 1 miejsce w turnieju w Hradec Kralove.
ALAN GETNER – zawodnik Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju, wnioskodawca prezes Jerzy Wiśniewski – zajął 3 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki Jerzego Cierczka, 2 miejsce w turnieju w Hradec Kralove, Czechy, 3 miejsce w Turnieju o puchar Burmistrza Krapkowic w stylu wolnym, 3 miejsce na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Memoriał Marka Gierasimowicza we Wrocławiu, 3 miejsce na XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o puchar Burmistrza Gminy Wołów, 2 miejsce w XII Ogólnopolskim Turnieju Kadetów Młodzików i Dzieci w Zapasach Stylu Wolnego w Cieszkowie, 3 miejsce w XVII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju.
TYCJAN SOBCZAK - zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, wnioskujący prezes Krzysztof Roman – zajął 3 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, 2 miejsce na Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Memoriał Marka Gierasimowicza we Wrocławiu, 3 miejsce w XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o puchar Burmistrza Gminy Wołów.
LUCJAN KOWALCZYK – zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, wnioskujący prezes Krzysztof  Roman – zdobył 1 miejsce w Turnieju o puchar Burmistrza Krapkowic, 1 miejsce w turnieju w Hradec Kralove, Czechy, 2 miejsce w XVII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, 2 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki Jerzego Cierczka, 3 miejsce w Dzierżoniowie, 3 miejsce w XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o puchar Burmistrza Gminy Wołów, 3 miejsce na turnieju zapaśniczym o Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia, 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o puchar burmistrza Miasta Bielawa.
HUBERT JAKUBIEC - zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, wnioskujący prezes Krzysztof Roman – zajął 3 miejsce w XVII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, 3 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki Jerzego Cierczka, 2 miejsce w turnieju o puchar Burmistrza Krapkowic, 3 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, 3 miejsce w XVIII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o puchar Burmistrza Gminy Wołów.

Następnie Burmistrz Miasta  wręczył podziękowania panu Kazimierzowi Stolarzowi – Prezesowi Koła Wędkarskiego Kudowa-Zdrój Polskiego Związku Wędkarskiego oraz  Prezesowi Polskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kudowa-Zdrój.

Ad.4)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr VIII/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28.05.2015 r.

Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  procedowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu odbywa się w dwóch częściach. Pierwsza część, czyli sprawozdanie z wykonania budżetu jest przekazywane radnym w pierwszych dniach kwietnia oraz przesyłane  do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie jest opiniowane przez Skład Orzekający  RIO. Druga część dotyczy zatwierdzania sprawozdania finansowego, które radni otrzymali w maju. Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z ustawy o finansach publicznych.

Następnie odczytała uchwałę nr III/92/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22.04.2014 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2013 rok.  Uchwała nr III/92/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawiła informację dot. najważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane w 2014 r.:
*    polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap III (modernizacja ul. Kościuszki)
*    modernizacja ul. Kombatantów,
*    modernizacja części ul. Kościelnej,
*    modernizacja palmiarni zimowej przy ul. Mickiewicza (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych),
*    „Miejsca  pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych),
*    Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap IV,
*    zakończenie zadania – zmiana sposobu ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Łąkowej,
*    „Modernizacja  zintegrowanego systemu  ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór” zakończenie projektu z zakresu ochrony przeciw pożarowej.,
*    termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Publicznych.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   -     15 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał  się      -       0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Radny D.Kandefer  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 16.04.2015 r., 14.05.2015 r. oraz 21.05.2015 r.  rozpatrzyła  sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 r. Działając na podstawie art. 18 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym Uchwałą nr 1/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz wniosła do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój. Wniosek o udzielenie absolutorium przy obecności 5 członków Komisji Rewizyjnej został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 r.  oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy   odczytana  uchwałę nr III/119/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie  pozytywnej  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowie Miasta Kudowa-Zdrój za 2014 r. Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok   została podjęta następującą ilością głosów:

za było                   -  15 radnych
przeciw było         -    0 radnych
wstrzymało się     -     0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  została podjęta jednogłośnie.

Burmistrz Miasta podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 
•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i  wydatków o kwotę 418.993,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:
    dział 010 – wykreśla się dochody w kwocie 17.250,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z nieprzyznaniem dofinansowania.
    dział 600 – zmniejsza się o 401.743,00 zł  dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego .

Wydatki:
    dział 010 – zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”.
    dział 600 – zmniejsza się o 700.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego. Zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn.„Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”
    dział 630 – zwiększa  się o 15.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego”.
    dział 700 – zwiększa  się o 18.257,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont komunalnego zasobu mieszkaniowego.
    dział 710 – zwiększa  się o 10.000,00 zł wydatki na zakup pozostałych usług w związku z większymi niż planowano wydatkami na podziały geodezyjne i wyznaczanie punktów granicznych.
    dział 750 – zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w tym 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miasta, obsługa informatyczna), 10.000,00 zł zakup materiałów oraz 10.000,00 zł zakup usług pozostałych w związku z większymi niż planowano wydatkami.
    dział 851 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w związku z prawidłowym ujęciem dotacji celowej w kwocie 48.000,00 zł dla ZOZ Kłodzko na dofinansowanie modernizacji łazienek w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie-Zdroju w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne. Wykreśla się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.  „Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych” a wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw na potrzeby świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie”.
    dział 852 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem.    
    dział 900 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” w związku z koniecznością wykonania 4 studni odgazowujących. Wykreśla się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.  „Budowa rampy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” a wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych”. Wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej”. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe  (umowy zlecenia) w związku z planowanym zleceniem koszenia terenów zielonych przy Fabrycznej, Tkackiej i Łąkowej. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Łąkowej i Starego Zdroju”.
    dział 921 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury – projekt”.

Radny M.Kieca w związku z przesunięciem kwoty 20.000,00 zł  zaplanowanej  na zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej,  na wynagrodzenia bezosobowe             (umowy zlecenia) w związku z planowanym zleceniem koszenia terenów zielonych przy Fabrycznej, Tkackiej i Łąkowej, zwrócił się z pytaniem jakie były koszty koszenia tych terenów i jaki  sprzęt miał być zakupiony. Za tę kwotę można kupić kilka dobrych kosiarek.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że utrzymanie zieleni miejskiej  było realizowane we własnym zakresie.  Założono wydatki w kwocie 20.000,00 zł bez określania jaki sprzęt będzie zakupiony. Aura sprzyja temu, że  trawa rośnie bardzo szybko i pracownicy nie nadążają z jej koszeniem. W związku z tym gmina chce się wesprzeć osobami fizycznymi. W poprzednich latach  osiedla mieszkaniowe były koszone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności, które miały swoje kosiarki. Koszt wynosił od 30.000,00 zł do 50.000,00 zł w zależności ile trwały koszenia.  W budżecie była zaplanowana na to zadanie żadna kwota, ponieważ zakładano, że gmina poradzi sobie sama. Jednak tak się nie stało i stąd przesunięcie kwoty 20.000,00 zł i przeznaczenie jej na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w związku z planowanym zleceniem koszenia terenów zielonych przy Fabrycznej, Tkackiej i Łąkowej.  W chwili obecnej nie ma konieczności zakupu nowego sprzętu w związku z tym nie ma potrzeby blokowania tej kwoty.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest to sytuacja ekstra, że w tym roku  gmina nie nadąża z koszeniem.  Miało to miejsce również w poprzednich latach i w związku z tym zleca się koszenie trawy osobom fizycznym. Tak jak powiedziała pani Skarbnik była na ten cel przeznaczana kwota w granicach 30.000,00 zł – 50.000,00 zł obecnie jest to kwota 20.000,00 zł. Ponadto stwierdził, że  był w ogrodnictwie i oglądał sprzęt koszący. Okazało się  po zinwentaryzowaniu sprzętu, że niekonieczny jest zakup  nowego sprzętu. Sprzętu jest sporo trzeba tylko zakupić części i wymienić te, które  się zepsuły.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw była          -       1 radna
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Przeciw była radna M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój został przygotowany i  omówiony przez firmę  Greek Key z Poznania. Radni na wspólnym posiedzeniu Komisji mieli możliwość zapoznania się z Planem  w formie prezentacji, były zadawane pytania, radni uzyskiwali bardzo szczegółowe informacje.

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 –2021 została podjęta następującą ilością głosów:

za było                   -  15 radnych
przeciw było         -    0 radnych
wstrzymało się     -     0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie

B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że  projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony przez panią U.Karpowicz na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji.    

Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie została podjęta następującą ilością głosów:

za było                   -  15 radnych
przeciw było         -    0 radnych
wstrzymało się     -     0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie została podjęta jednogłośnie.

Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

Ad.6)

Pani M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności OPS w 2014 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7)

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który złożył podziękowania obecnemu na sesji K.Baldemu  oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pomocy lekarskiej w Kudowie-Zdroju po godz. 18. Nie była to łatwa rzecz, ale się  udało.
K.Baldy poinformował zebranych, że jest członkiem  Rady Społecznej ZOZ w Kłodzku z ramienia Wojewody Dolnośląskiego stąd jego udział w pomocy, aby  był w Kudowie-Zdroju dostęp do lekarza po godz. 18 oraz w soboty, niedziele i święta. W 2013 r.  Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na  tego typu opiekę. Konkurs wygrało Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju. Przepisy prawa mówią o tym, że taki jeden punkt ma być na 50.000 mieszkańców. Zatem na terenie powiatu kłodzkiego są trzy punktu udzielające tego typu usługi medyczne. Są one zlokalizowane w Kłodzku, Nowej Rudzie i w Polanicy.  W tym też roku ZOZ Kłodzko złożył wniosek do Sądu dot. nieprawidłowości związanych z ofertą SCM w Polanicy-Zdroju. Dopiero po trzech latach  przyznano rację, że oferta ta zawierała szereg błędów i nieprawidłowości. Trzy lata minęły, będzie rozpisywany konkurs i kolejne podmioty medyczne będą starowały o świadczenie tych usług. Trzy lata  trwały starania, aby ta pomoc była, ponieważ kłopot mieszkańców Kudowa-Zdroju, Lewina Kłodzkiego i Dusznik-Zdroju był ogromu jeżeli chodzi o dostęp do lekarza. Dojazd do Polanicy  – Zdroju po godz.  18 i uzyskanie  jakiejkolwiek świadczenia medycznego jest  poważnym problemem. Rozmowy z samorządem gminnym w sprawie sfinansowania  takiej usługi trwały od wielu lat. Dopiero teraz udało się porozumieć w tej sprawie. W  budynku Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego ZOZ od 01 czerwca 2015 r. świadczona jest nieodpłatna opieka lekarska i pielęgniarska dla mieszkańców Kudowy – Zdroju i turystów. Było to karkołomne przedsięwzięcie  nie z braku chęci, ale z powodu przepisów prawnych.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania mecenasowi W.Mrozkowi za pomoc w tym karkołomnym przedsięwzięciu. Nieodpłatne dyżury pełnione są: w  budynku Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego ZOZ przy ul. Zdrojowej 36c od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta od godziny 8.00 do 22.00. Ponadto poinformował, że prowadzone są rozmowy  z Miedziowym Centrum Zdrowia dot. uruchomienia nieodpłatnej pomocy onkologicznej w ramach poradni onkologicznej w Uzdrowiskach Kłodzkich.  Ma nadzieję, że podczas wakacji uda się podpisać stosowne porozumienie, jest dobra wola ze strony KGHM. Będzie to kolejna duża pomoc  dla mieszkańców naszego miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że prace przy modernizacji ul. Kościelnej prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli są jakiekolwiek opóźnienia to są to opóźnienia jedno lub dwudniowe. Został rozstrzygnięty przetarg na wywóz nieczystości. Przetarg wygrał Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. . Umowa podpisana jest do końca br.
Odbyło się Wlane Zgromadzenie Wspólników KZWiK sp. z o.o.. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest 30% udziałowcem, wytypował swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej spółki. Są to Cz.Kręcichwost i Adrianna  Budzyńska. Burmistrz Miasta poinformował, że niebawem wytypuje swoich przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej.
Poinformował również, że trwają przygotowania do Festiwalu Moniuszkowskiego, który odbędzie się w dniach 19 – 22.08.2015 r.
Radny W.Gucz poruszył sprawę bezpieczeństwa na kudowskich rzekach i wykonania barier ochronnych na potoku Czernica przy ul. Chrobrego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował, że nie jest  w stanie sfinansować tego zadania. Poinformował,  że jest zapewnienie Burmistrza Miast, że gmina postara się  zaplanować w budżecie gminy  na przyszły rok środki na ten cel.
Burmistrz Miasta stwierdził, że oczekiwań do przyszłego budżetu jest  sporo. Bariery ochronne w Czermnej, pobocze przy wjeździe na Brzozowie, ul. Słoneczna itd. Stan dróg w gminie jest wszystkim znany. Stąd też pomysł na rewitalizację Starego Zdroju, który obejmowałby m.in. ul. Poznańską, Okrzei.  Jeżeli chodzi o ul. Okrzei to mieszkańcy zwrócili się do gminy z prośbą, aby ten teren zagospodarować. Gmina wystąpiła do kudowskich przedsiębiorców  z propozycją wydzierżawienia parkingu położonego koło hotelu Verde Montana.  Jest zainteresowanie propozycją dzierżawy i być może niedługo zostanie to sfinalizowane.
Radny M.Olejarz nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta wyraził nadzieję, że dzierżawa  nie spowoduje zamknięcia wjazdu na ul. Okrzei od strony parkingu.
Burmistrz Miasta poinformował,  że zdania na temat zamknięcia ul. Okrzei są podzielone. Nie prowadzi rozmów w sprawie zamknięcia ulicy, ale o uporządkowaniu tego terenu.
Radna T.Żulińska  w imieniu Klubu Radnych Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój oraz Klubu Radnych Rozwój Kudowy-Zdrój odczytała i złożyła  skierowaną do Burmistrza Miasta interpelację w sprawie dowozu na basen dzieci z Zespołu Szkól Społecznych  w Kudowie-Zdroju.  Interpelacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że sprawę tę wyjaśni.  Ponadto poinformował, że na stanowisku kierownika referatu organizacyjnego zatrudnił panią Kingę Banaszak, ponieważ nie pozwoli, aby takich spraw było więcej.   Na posiedzeniu Komisji został zapewniony przez pracownika, że to był incydent wynikający z tego, że autobus musi jechać na przegląd. Sprawę skieruje do Sekretarza Gminy i pani Kierownik.

Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

 
za było                   -    14 radnych
przeciw było         -      0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni:
S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

Ad.8)

Radna M.Midor – Burak odczytała wniosek o wprowadzenie zasady, aby  co roku zmieniać się będzie przewodniczący  Rady Miejskiej – po roku sprawowania funkcji (od listopada do listopada) każdy przewodniczący będzie honorowo rezygnował z funkcji zwalniając miejsce następnemu przewodniczącemu. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem, czy dobrze rozumie, że  brak jest  współpracy między  radnymi a organem wykonawczym czyli burmistrzem.
Radna M.Midor – Burak wyjaśniła, że  chodzi  o współpracę między radnymi, ale też  brakuje częstych obecności pana Burmistrza na wspólnych posiedzeniach Komisji, brakuje wyklarowania modelu wzajemnej współpracy.  Ponadto oświadczyła, że nie będzie chciała pełnić funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że z uwagą przysłuchuje się temu konfliktowi.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że nie  określiłaby tego jako konflikt. Jest to brak dobrych relacji, dobrej współpracy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zastanawia się dlaczego atmosfera w mieście jest tak „pompowana”.  Poinformował,  że radni otrzymali anonim, który  ktoś rozsyła pocztą. W związku z tym postanowił powiadomić o tym fakcie Prokuraturę, ponieważ są tam czynione zarzuty pod katem pracowników Urzędu Miasta dot. przyjmowania korzyści majątkowych.
Ponadto stwierdził, że niestety nie zawsze może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji, ale ma swoje obowiązki, często wyjeżdża służbowo. Uważa, że jego nieobecność na posiedzeniach Komisji nie jest aż taka częsta. Burmistrz Miasta zadeklarował chęć współpracy z każdym radnym, nie jest dla niego ważne, czy jest Klub Radnych Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdroju,  Klub Radnych Rozwój Kudowy-Zdroju czy My dla Kudowy. Dla niego najważniejsi są mieszkańcy tego miasta  i to miasto. Zapewnił, że jest  to jego myśl przewodnia jeżeli chodzi o urząd burmistrza. Nie chce żadnej zwady w Radzie Miejskiej i jeżeli może apelować to prosi o spokój i nieprzeszkadzanie w pracy.  Najważniejsze jest miasto, dobro mieszkańców i jest to jego cel nadrzędny.
Radna M.Midor-Burak podziękowała Burmistrzowi  Miasta i stwierdziła, iż cieszy ją fakt zgodności w tym, że najważniejsze jest dobro mieszkańców naszego miasta. Ponadto stwierdziła, że apel który odczytała faktycznie skierowany jest do Rady Miejskiej.    
Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do propozycji przedstawionej przez radną M.Midor-Burak stwierdziła, że w oparciu o to co zostało wnioskowane przez radną, jak i przedstawione przez nią na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 28.05.2015 r., prosiła o składanie  wniosków i propozycji zmian Statutu Gminy. Proponowała, aby wnioski składane były przez radnych do 30.06.2015 r. Naturalnym następstwem tego, będzie powołanie doraźnej komisji statutowej. Zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do tego, aby Statut Gminy spełniał oczekiwania wszystkich radnych.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że jak najbardziej zgadza się z propozycją pani Przewodniczącej, tym bardziej, że na ostatniej sesji złożyła w tej sprawie wniosek formalny. Takie zmiany  muszą nastąpić, ponieważ Statut jest niedostosowany do dzisiejszych warunków.  Ponadto zwróciła się z prośbą o przemyślenie jej propozycji dot. zaproponowanej umowy dżentelmeńskiej.  Zwróciła się z pytaniem, czy Przewodnicząca Rady widzi sens takiej propozycji, ponieważ tak czy inaczej odbędzie się sesja nadzwyczajna nieprzyjemna dla nas wszystkich. Czy jest aprobata Przewodniczącej Rady, aby dla dobra wszystkich  zawrzeć umowę dżentelmeńską dot. corocznej zmiany przewodniczącego rady.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, zanim  udzieli radnej jakiejkolwiek odpowiedzi, będzie chciała skorzystać z rady radcy prawnego. W tej chwili nie udzieli odpowiedzi.
Radny M.Olejarz chcąc się odnieść do wypowiedzi radnej M.Midor-Burak odnośnie rzekomego konfliktu, czy braku współpracy miedzy radnymi stwierdził, że  odbiera to w zupełnie inny sposób. Pracuje w dwóch Komisjach i nie widzi żadnego konfliktu, nie widzi braku współpracy. To, że radni mają różne zdania to jest pozytywne, trudno aby wszyscy mówili jednym głosem. Radny nie  widzi potrzeby, aby apelować o spokój.
Radny M.Kieca odnosząc się do wypowiedzi radnej M.Midor-Burak dot. obecności pana Burmistrza na posiedzeniach Komisji stwierdził, że  początki były trudne i faktycznie na wspólnych posiedzeniach Komisji Burmistrz Miasta bywał rzadko. Radny zaprosił Burmistrza Miasta do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji  ja najczęściej. Najlepiej byłoby i stwierdził, że byłoby dobrze gdyby Burmistrz Miasta obecny był na tych najważniejszych posiedzeniach Komisji zawsze.
Burmistrz Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego M.Kiecy stwierdził, że jego nieobecność na posiedzeniach komisji wynikała z tego, że objął urząd burmistrza. W związku z tym musiał udać się do różnych instytucji żeby podpisać niezbędne dokumenty, żeby się przedstawić. Poinformował, że poprosił panią Sekretarz i panią Skarbnik i wie, że się z tego wywiązały, aby obecność pracowników merytorycznych była zawsze zapewniona na posiedzeniach Komisji po to aby radni  bezzwłocznie otrzymywali odpowiedzi na zadawane pytania, albo były wyjaśniane pewne sprawy. Stwierdził, że ma pewien niedosyt jeżeli chodzi o kontakty z radnymi, ale niestety nie zawsze może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji ze względu na obowiązki służbowe.
Radny B.Buksak stwierdził, że nie zgadza się propozycją z radnej M.Midor-Burak dot. corocznej zmiany przewodniczącego Rady Miejskiej. Dla zaistnienia takiej okoliczności muszą być spełnione określone przesłanki merytoryczne i prawne. Przez analogię do tego co robi od wielu lat radny stwierdził, że  dla niego Rada Miejska to nie jest boisko sportowe, żeby były jakieś umowy dżentelmeńskie, żeby wymieniać przewodniczącego, który aby rzetelnie  dobrze wypełniał swoje obowiązki musi się wdrożyć do tej pracy.
Radna  M.Midor-Burak  odnosząc się do wypowiedzi  radnego B.Buksaka stwierdziła, że szanuje Jego zdanie, jednakże na nazwałaby tego boiskiem sportowym. Umowa dżentelmeńska jest również umową i nie zapominajmy o tym. Poza tym nie rozumie co radny miał na myśli mówiąc, że osoba, która będzie następnym przewodniczącym nie ma doświadczenia. Składamy propozycję, ktoś ją przyjmuje lub nie.  Jak inaczej ma ktokolwiek nabyć doświadczeń jak nie poprzez  próby. Dajmy możliwość nabierania tych doświadczeń.
Radna A.Mróz stwierdziła, że trudno  nabywać doświadczeń kosztem tak wielu ludzi. Doświadczenia możemy nabywać poprzez obserwację, rozmowy, dyskusje, ale  nie od razu kiedy jesteśmy puszczeni na szeroką wodę, kiedy nie mamy tego  doświadczenia. To jest nabywanie doświadczeń kosztem społeczeństwa Kudowy. Radna stwierdziła, że chyba to jednak nie tędy droga, cały czas władze miasta, Przewodnicząca i radni są otwarci na rozmowy, a to na pewno będzie prowadziło do wypracowania jakiegoś konsensusu.
Radna  M.Midor-Burak  odnosząc się do wypowiedzi  radnej A.Mróz stwierdziła, że nie kosztem mieszkańców owszem. Pani Wiceburmistrz jest również osobą, która nabywa doświadczenia w samorządzie. Pani Przewodnicząca jest również po raz pierwszy przewodniczącą, nie ma tej ciągłości. Właśnie w taki sposób nabiera się doświadczeń.
Radny M.Olejarz stwierdził, że równie dobrze idąc myśleniem radnej M.Midor-Burak można wymieniać co roku  burmistrza miasta, wiceburmistrza, radcę prawnego itd.
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który stwierdził, że tak jak powiedziała radna M.Midor-Burak jest tylko i wyłącznie umowa dżentelmeńska. Jego zadaniem prowadzenie takiej dżentelmeńskiej procedury nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu samorządu. Współpraca Przewodniczącej, która reprezentuje Radę to jest współpraca ze wszystkimi siedzącymi  na sali  obrad. Przez rok wypracowujemy sobie pewien tryb pracy. Po roku wchodzi znowu inna osoba i znowu trzeba wypracować tryb pracy.  Chodzi o to, żeby była pewna płynność. Mówi się o umowie dżentelmeńskiej, ale za każdym razem radni będą musieli głosować kandydaturę. Każdy będzie miał  swoją ocenę tej kandydatury i będzie to też miedzy radnymi budziło spory. Obawia się, że przy pierwszym takim głosowaniu będzie kłopot z przestrzeganiem umowy dżentelmeńskiej. Nie zakłada, ż radni będą mieli złą wolę, ale zakłada, że każdy będzie miał  inną ocenę i postrzeganie kandydatury. Stwierdził, że wg niego zakłóci to sprawne funkcjonowanie Rady. Przyznał, że z taką praktyką jeszcze się nie spotkał. Ona jest możliwa, nie jest to zabronione przez ustawę, ale w trakcie kadencji nie jest to pożądane. Zawsze  ostateczna decyzja należy do radnych, jednak nie przychyla się pozytywnie do tej propozycji.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że pan mecenas również nie spotkał się  z sytuacją, która miała miejsce 22.06.2015 r. Została zwołana sesja nadzwyczajna i ta sesja się nie odbyła, ponieważ nie było ani Przewodniczącej Rady ani Wiceprzewodniczącego Rady. Wystarczyło radnych powiadomić wcześniej o tym, nie pozostawiać  radnych samych sobie. Nie było żadnej opieki prawnej nad tą nieobytą sesją. Tutaj jest jakieś zarzewie miedzy radnymi, jakiś konflikt. Zwołano sesję, zostało wszystko bardzo  dokładnie przygotowane. Przewodnicząca Rady i Wiceprzewodniczący Rady nie przybyli z powodów zdrowotnych. Gdyby radni zostali o tym fakcie powiadomieni wcześniej to pewne osoby nie musiałby się zwalniać z pracy , radni po prostu by nie przyszli.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w jej przypadku miało miejsce takie zdarzenie losowe, którego wcześniej przewidzieć nie mogła.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem jakie są losy rozpatrywanej na jednej z sesji skargi Stowarzyszenia „Kudowianie” (sprawa schodów), co za budynek popowstaje między Bistro Cudova a obiektem PTTK. Ponadto stwierdził, że został zobowiązany przez mieszkańców Czermnej do złożenia podziękowania Burmistrzowi Miasta oraz wszystkim osobom, które się zaangażowały  w sprawę  opieki lekarskiej popołudniowej i świątecznej.
Burmistrz Miasta poinformował, że na kolejną sesję Rady Miejskiej zostanie przygotowana informacja dot. skargi  Stowarzyszenia „Kudowianie”. Ponadto poinformował, że zlecił kontroli wewnętrznej przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie zawieranych umów  dziesięcioletnich. Dzierżawy dziesięcioletnie, których jest kilka, budzą jego wątpliwości, dlatego  chce tę  sprawę przedyskutować z radcą prawnym. Pracuje nad tym z radcą prawnym , ponieważ sytuacja jest trudna.
Radna S.Bielawska poinformowała, że na budynku  pawilonu handlowego przy ul. Zdrojowej pojawiły się rynny, które odprowadzają wodę deszczową na chodnik. Czy jest to zgodne z przepisami.
Burmistrz Miasta przyjął sprawę do wyjaśnienia.
Radny W.Gucz odnosząc się do wypowiedzi radnej S.Bielawskie dot. jego nieobecności na sesji Rady Miejskiej stwierdził, że czasami zdarza się coś  nieoczekiwanego związanego ze zdrowiem.  Radny przeprosił radnych, którzy poczuli się  dotknięci tą sytuacją.
Radny M.Kieca poinformował, że przeglądając Biuletyn Informacji Publicznej zauważył brak dwóch zarządzeń Burmistrza Miasta  tj. zarządzenia nr 133/15 i zarządzenia nr 139/15.
Poinformowano radnego, że zarządzenie nr 139/15 zostało już umieszczone w BIP natomiast zarządzenie nr 133/15 zostanie umieszczone w najbliższych dniach.  
Radny M.Kieca zwrócił się z wnioskiem o zakup dodatkowego dyktafonu oraz kamery w celu nagrywania i zamieszczania na stronie miasta relacji z wszystkich posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej. Ułatwiłoby to odstęp tym mieszkańcom, którzy nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach. Pan J.Karandziej robi dobrą robotę, ale nie zawsze jest obecny.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby zwrócić się do pana J.Karandzieja z propozycją współpracy w tej kwestii.
Radny M.Kieca stwierdził, że jest to  wniosek do przemyślenia i przedyskutowania przez radnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu D.Ziółkowskiemu, który przekazał radnym a następnie odczytał pismo  skierowane do Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady w sprawie pomocy w rozwiązaniu problemu pomiędzy radną S.Bielawską a mieszkańcami ul. Kościelnej. Stwierdził, że dołączonych do pisma zdjęciach dokładnie widać  drogę wykonana przez pracowników,  upoważnione osoby. Jeżeli pani S.Bielawskiej nie podobało się to, że będzie ulica przerabiana mogła to zgłosić kilka miesięcy temu. Firma, która robi drogę na ul. Kościelnej zrobiła specjalny zjazd. Pani S.Bielawska notorycznie ustawiała znaki poziome, które  były przestawiane z innych miejsc. Jest tam pełno prętów na wysokość 50 cm oznaczających punkty geodezyjne do określonych celów. Można  najechać na to  samochodem, wysiadają można  uszkodzić samochód. Mając wytyczoną drogę, która się  zmienia,  to  jest to dla niego  niebezpieczeństwo.  Ten dojazd każdego dnia wygląda inaczej.  Trzeba wyjść z samochodu, przejść się i zobaczyć jak droga wygląda, czy pani S.Bielawska znów nie poprzestawiała czegoś, dopiero wtedy można przejechać.  Ponadto stwierdził, że pani S.Bielawska okłamała go mówiąc, że rozmawiała z Burmistrzem Miasta, który zabronił przejazdu tamtędy. Rozmawiał z Burmistrzem Miasta, który powiedział, że absolutnie nie. 60% mają mieszkańcy 40% udziału ma gmina. Jeżeli nie podobało się mieszkańcom, że tamtędy przejeżdżają mieszkańcy ul. Kościelnej mogła być wytyczona inna  droga. Był przez chwilę dojazd  wzdłuż kościoła, ale wszyscy którzy przejeżdżali tamtędy niszczyli świeżo położoną kostkę. Ponadto korzystając z obecności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdził, że jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci pani S.Bielawskiej radnej to od razu to zgłasza.  Jest to ulubiony plac zabaw te koparki, to wszystko dookoła. To są małe dzieci, które nie są dopilnowane. Pan D.Ziółkowski stwierdził, że radna dopuszczając się takiej sytuacji, przestawiając znaki naruszyła prawo. Uważa, że w takiej sytuacji powinna zrzec się mandatu. Czeka dzisiaj na odpowiedź. Jeżeli będzie to odpowiedź niesatysfakcjonująca uruchomi  jutro wszystkie możliwe źródła, czyli facebook, media itd. W piątek jedzie osobiście do prokuratury złożyć zawiadomienie o możliwości  popełnienia przestępstwa. Na  dowód na tego, że na każdego  przychodzi chwila jest pismo – Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Karny. Jest wezwany w charakterze świadka na wrzesień. Dotyczy to byłego wójta, też czuł się  nie do zniszczenia.
Salę obrad opuścili  radni S.Bielawska i radny M.Kieca. Na sali obrad pozostało 12 radnych.
Radna M.Modor – Burak zwróciła się z prośbą, aby to  zakończyć. Ta sytuacja jest obrzydliwa.
Następnie radna M.Midro-Burak opuściła salę obrad. Na sali obrad pozostało 11 radnych.
Pan D.Ziółkowski stwierdził, że jest to naruszenie prawa i bezpieczeństwa mieszkańców, to nie jest tylko jego problem, mówi za wszystkich mieszkańców ul. Kościelnej. Temat  wyjścia z płaczem nie rozwiązuje problemu. Jego pytanie brzmi dlaczego nie ma osoby, która wyznaczyła drogę. Rozmawiał z Burmistrzem Miasta, który powiedział, że droga jest wyznaczona Po rozmowie podjeżdża i nie ma wyznaczonej drogi. Jest  zabezpieczona przestawionymi znakami. Jego żona próbuje przejechać (jest to nagrane na rejestratorze) wychodzi radna z dzieckiem i blokuje przejazd. Pan D.Ziółkowski stwierdził, iż  szkoda, że pani S.Bielawskiej nie ma na sali obrad, ponieważ chce poinformować, że posiada  zdjęcia wykonane telefonem i którymi służy Policji w razie potrzeby. Na zdjęciach widać jak  mąż pani S.Bielawskiej z  palety zabiera materiały budowlane  i  gdzieś je wywozi.  Jeżeli wszyscy będą tak  brać jak mąż pani S.Bielawskiej to z czego ta droga zostanie zbudowana. Jest to dla niego nie do pomyślenia.  Ponadto poinformował, że zwrócił się z pismem do Burmistrza Miasta  z prośbą o wyjaśnienie dlaczego były wykonywane prace na terenie zarządzanym przez panią S.Bielawską i dlaczego robili to pracownicy z firmy, która wykonuje drogę. Czy były tu wykorzystane  powiązania, że „Ja jestem radną, to ja mogę”. Oczekuje  odpowiedzi na te pytania.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że szkoda, że pani S.Bielawska wyszła. Poinformowała, że kiedy do biura Rady Miejskiej i na ręce pana Burmistrza wpłynęło  pismo pana D.Ziółkowskiego, zaprosiła radną na spotkanie.

Na salę obrad wrócili radni S.Bielawska i M.Kieca. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Spotkanie odbyło się 10 czerwca br. Odczytała pismo, które posiadała, przedstawiła radnej S.Bielwsakiej punkt widzenia pana D.Ziółkowskiego. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała notatkę z tego spotkania: „ Po zapoznaniu pani Bielawskiej z pismem  pana Dariusza Ziółkowskiego, wyjaśniła ona, że od lat ma problem z  porozumieniem się z panem D.Ziółkowskim. Znają się od wielu lat i od zawsze był problem z osiągnięciem tego porozumienia. W swojej wypowiedzi dowodziła, że wszystkie jej działania są zgodne z prawem i wiążą się z tym, że jest ona osobą odpowiedzialną za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, która sąsiaduje z posesją pana D.Ziółkowskiego”
Radna S.Bielawska wyjaśniła, że teren należący do wspólnoty mieszkaniowej na przedstawionych zdjęciach  wyznaczony jest przez słupki wyznaczające granice  posesji.  Rzeczywiście prosiła pana D.Ziółkowskiego  żeby nie przejeżdżał po ich  ubogim chodniku, ponieważ obawiała się jego całkowitego zniszczenia.  Jeżeli chodzi  o przyjazd koparek, to rzeczywiście one jeżdżą tamtędy, samochody ciężarowe jeżdżą tamtędy, ale tylko dlatego, że pan Drobnik po rozmowie z nią zgodził się  po dosyć korzystnej cenie, po zakończeniu prac na ul. Kościelnej, wyłożyć  wspólnocie  chodnik kostką.  Całkowity  koszt wyremontowania chodnika, dojścia do budynku zostanie zapłacony przez wspólnotę mieszkaniową. Jedynym błędem wspólnoty jest to, że do tej pory nie wykonano ogrodzenia wokół posesji. Gdyby było ogrodzenie nie byłoby żadnego problemu z przejazdem samochodów. Wiedząc, że wpłynęło takie pismo pana D.Ziółkowskiego machnęła na to ręką i jeżdżą teraz tamtędy wszyscy, chociaż przyzna, że pan D.Ziółkowski mógłby po prostu zostawić samochód na parkingu przy cmentarzu komunalnym, bo do swojej posesji nie ma daleko. Radna uważa,  że zachowuje się jak dobry gospodarz, po  prosty dba o teren wspólnoty. Z mieszkańcami starają się oszczędni gospodarować pieniędzmi. Wspólnie dbają o porządek wokół posesji, wspólnymi siłami będą remontować chodnik, który jest w opłakanym stanie, ten który widać na zdjęciach to jest stan przed dewastacją. Natomiast jeżeli chodzi o przestawienie znaków radna wyjaśniła, że rozmawiała na ten temat z kierownikiem budowy, który stwierdził, że można je przestawić, jeżeli zakończą się prace i mieszkańcy nie chcą, aby tam ktokolwiek przejeżdżał. Jeżeli chodzi o bawiące się dzieci, to bawią się jak to dzieci. Syn uwielbia koparki,  natomiast dzieci wiedzą, że mają się bawić na terenie naszej wspólnoty.  Natomiast jeżeli chodzi o niedopilnowane dzieci, radna poinformowała, że ma dziecko niepełnosprawne, upośledzone. Przez wszystkich oceniana  jest jako rzetelna, dbająca o własne dzieci. Teraz w szkole nauczycielka dziękując jej za współpracę stwierdziła, że należałoby sobie życzyć  takich rodziców jak ona.
Pomimo tego że  Przewodnicząca Rady kilkakrotnie pozbawiała  głosu pana  D.Ziółkowskiego  stwierdził on, że  jemu już nie chodzi o dzieci, bo to nie jest jego sprawa. Jeżeli radna nie złoży mandatu, jutro jedzie do prokuratury, ponieważ pani S.Bielawska przyznała się publicznie do przestawiania znaków pionowych.  Ponadto pani S.Bielawska wie jeszcze o dwóch pozostałych sprawach, gdzie zostało złożone zawiadomienie. Pan D.Ziółkowski przeprosił i stwierdził, że musiał to powiedzieć.  
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który poinformował zebranych, że działa w dwóch organizacjach. Wszelkiego rodzaju konflikty rozwiązuje w sposób taki, jak przewidują Statuty.  W przypadku nieporozumień, czy konfliktów korzysta w komisji rewizyjnej. W Radzie Miasta  jest Komisja Rewizyjna. Będąc na ostatnim posiedzeniu, które nie doszło do skutku  czuł się zniesmaczony.  Pan K. Stolarz zwrócił się do radnych z następującymi pytaniami.  Czy jest w Radzie Miejskiej Komisja Rewizyjna? Jest.  Czy radna, która opuściła salę obrad jest członkiem Komisji Rewizyjnej? Jest . Czy radna, która opuściła salę obrad podpisała się jako siedmioosobowa grupa, która chciała odwołać panią Przewodniczącą? Tak. Dlaczego radni nie skorzystali z pomocy Komisji Rewizyjnej? Można było zasięgnąć porady Komisji Rewizyjnej. Jest to Komisja kontrolująca i ona ma prawo wyrazić swoje zdanie. Dlaczego radni nie skorzystali z pomocy pana mecenasa przy organizowaniu nadzwyczajnej sesji? Zwrócił się do radnych z prośbą o przeczytanie w Internecie  jakie są wypowiedzi i odczucia mieszkańców. Wyraża to wszystko z bólem jako społecznik nie biorący żadnych pieniędzy za pracę społeczną. Zrobił wiele dla Kudowy. Stwierdził,  że radni zrobili już dużo. Czy nie warto współpracować dla Kudowy? Myśli, że warto, dlatego radni powinni się  zmobilizować i pracować na rzecz Kudowy, a nie kłócić się.
Ten człowiek, ci ludzie nie potrafią pogodzić się z porażką.  Oni nie mają pokory, bo człowiek pokory uczy się całe życie. Natomiast pycha zabija w ciągu jednej minuty.  Warto skorzystać z rad tych  ludzi, którzy są w Urzędzie Miasta.  
Ponadto  poinformował, że uczestniczy w spotkaniach  grupy osób dotkniętych uzależnieniami. Dziękuje za to, że mają możliwość korzystania z pomieszczenia przy ul. Poznańskiej i mają pomoc  z Urzędu Miasta. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby przyszli na takie spotkanie i zobaczyli jaki jest w Kudowie problem odnośnie alkoholizmu, narkomanii. Odbywają się otwarte mitingi, warto przyjść i zobaczyć, jak sobie uzależnieni radzą.
Glos zabrał Burmistrz  Miasta, który złożył podziękowania pani Stanisławie Stolarz – Prezesowi Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju za przygotowywanie śniadań dla dzieci, ponieważ w  pojawił się problem. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowy-Zdroju wyzbyło się środków finansowych i było zmuszone zrezygnować z dożywiania dzieci. Natomiast pani S.Stolarz przyszła z pomocą i przejęła to dożywianie. Jeżeli są chętni  można  dokonywać wpłat na ten cel. Numer konta zostanie umieszczony na stronie internetowej.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu M.Zielńskiemu, który poinformował, że do problemu który chciał poruszyć ustosunkował się  już pan K.Stolarz i pan mecenas. Stwierdził, że jest zbulwersowany, państwo radni zainteresowani są dyktafonami, kamerami, jupiterami. Ze swej strony przy wystąpieniu niektórych może to wszystko udostępnić. Problem jest inny. Radni w swoich okręgach powinni zastanowić się ile jest dzieci objętych narkomanią i wczesnym alkoholizmem. Praca radnych nie polega na jupiterach, kamerach nowych dyktafonach.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Baldemu, który przyglądając się obradom stwierdził, że nikt nie wymyślił jeszcze lepszego systemu  jak demokracja, która rządzi się pewnymi regułami. Nawet jeżeli są to rozgrywki na boisku jak powiedział radny. B.Buksak, to są one  objęte pewnym regulaminem, zasadami a nie kodeksem honorowym. W związku z tym apeluje do radnych. Jeżeli ta Rada ma funkcjonować poprawnie, żeby radni byli odbierani pozytywnie powinny rozpocząć się prace nad Statutem. Należy uregulować wszystkie wątpliwości i sprawy proceduralne, żeby nie było takiej  sytuacji, że wychodziła zewnątrz  jakiś konflikt, niedomówienia, niejasności, brak organizacji. W Statucie  należałoby uregulować sprawę nagrywania sesji na wideo.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani J.Stosio, która poinformowała, że dużo spaceruje i widzi, że bezdomni leżą na ławkach,  w kamiennej altance przy wejściu do Parku Zdrojowego od strony Al.Jana Pawła II. Jest to żenujące dla Kudowy, tak nie powinno być. Ludzi, którzy są w takiej sytuacji trzeba objąć pomocą.   
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wielokrotnie na spotkaniach, w których uczestniczył Komendant Komisariatu Policji  radni zgłaszali ten temat.  Problem polega na tym, że aby umieścić  tych ludzi w noclegowniach czy też schroniskach dla bezdomnych muszą być  trzeźwi.  
Radna S.Bielawska poinformowała zebranych, że pracuje w Komisji Spraw Społecznych i często na posiedzeniach Komisji rozmawiają na ten temat. Sytuacja jest o tyle trudna, że jeżeli osoba ma być umieszczona w noclegowni musi na to wyrazić zgodę i musi być trzeźwa.
Radny W.Gucz poinformował, że Komisja wskazuje takie osoby. Jednak są trudności, ponieważ osoby te odmawiają  i nie wyrażają zgody na przewiezienie do ośrodków, gdzie mieliby dach nad głową i wyżywienie.
Radny B.Buksak stwierdził, że  w przypadku, o którym mówiła pani J.Stosio najbardziej kompetentną instytucją jest Policja, ponieważ ma środki prawne służące temu, aby  taką osobę odwieźć do wytrzeźwienia. Jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia jakieś człowieka nie ma przesłanek ujemnych, aby Policja mogła takiego człowieka choćby na 24 godziny izolować.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że słuchając tych wypowiedzi zasadnym wydaje się zorganizowanie wspólnego  posiedzenia wszystkich Komisji wraz z Komendantem Komisariatu Policji i po raz kolejny rozmawiać na ten temat i wspólnie problem rozwiązać.
Głos zabrała pani M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że OPS ma obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w szczególności w okresie zimy. Zimą osoby takie kierowane są  do stosownych ośrodków, ale na to potrzebna jest ich zgoda. Jeżeli bezdomny nie wyrazi takiej zgody to OPS nie może nic zrobić. W Kudowie jest noclegownia, która zapewnia tylko nocleg, ale aby tam przenocować osoba taka musi być trzeźwa. Z tym jest największy problem, osoby te nie chcą się leczyć.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych dot. wyboru ławników do sądów powszechnych.
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że Rada Miejska ma możliwość wybory 4 ławników. Dwóch ławników do  Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz  dwóch do Sądu Pracy. Informacja o możliwości  składania  kandydatur do 30.06.2015 r. umieszczona jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.  Zgłoszenia kandydata może dokonać również Stowarzyszenie i wtedy nie ma potrzeby zebrania 50 podpisów. Są 4 miejsca, a na razie  jest tylko jeden kandydat.  Ma nadzieję, że tych kandydatów będzie więcej.  

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IX/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2015 10:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.10.2015 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 42