ZARZĄDZENIE NR 208/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 04 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania Strategii rozwoju oświaty w Gminie Kudowa – Zdrój na lata 2009 – 2014.


                   Na podstawie art.30 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy  -Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Powołuję zespół do spraw opracowania Strategii rozwoju oświaty w Gminie Kudowa – Zdrój na lata 2009 – 2014 w składzie:


1. Bogusław Burger – przewodniczący Zespołu
2. Grażyna Janiszewska
3. Łucja Rachuba
4. Zofia Wolińska
5. Teresa Żulińska
6. Mariusz Oleśko
7. Zygmunt Gaździak
8. Wiktor Gucz
9. Andrzej Kanecki
10. Paweł Koczot
11. Tadeusz Szełęga
12. Adam Ziembiński
13. Piotr Maziarz
14. Ewa Liebner
15. Katarzyna Mężyńska
16. Barbara Dziubińska
17. Bożena Paś
18. Jerzy Łukasik
19. Małgorzata Krawczyk
20. Elżbieta Ubik


§2.


Zespół w powyższym składzie przygotuje Strategię rozwoju oświaty w Gminie Kudowa – Zdrój na lata 2009 – 2014.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 208/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 14:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.11.2008 15:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 50