Konrad Buss 03.03.2015 09:36 wersja do wydruku
Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IFE/ZP/271.1.2015
Kudowa-Zdrój, 03.03.2015 


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-02-2015 pod numerem 16357-2015 wybrana została Oferta nr 3 firmy: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O. O., Wysoka, ul. Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław.


UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 6 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz okres gwarancji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100 pkt w tym w kryterium cena: 95 pkt; w kryterium okres gwarancji: 5 pkt.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:
1)    Oferta nr 1. PHU ""Klaudia"" Iwona Markisz, Stary Wielisław 133, 57-313 Stary Wielisław , liczba uzyskanych pkt: 76,57 w tym cena: 71,57 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 5 pkt,

2)    Oferta nr 2. FABER S.Pawlik, M.Pawlik Spółka Jawna, ul.Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie , liczba uzyskanych pkt: 74,76 w tym cena: 71,76 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 3 pkt.

3)    Oferta nr 3. STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O. O., Wysoka, ul.Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław , liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 5 pkt,

4)    Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Sanitarnych TADBUD , ul. Kilińskiego 21a, 57-320 Polanica-Zdrój , liczba uzyskanych pkt: 80,17 w tym cena: 75,17 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 5 pkt,

5)    Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko , liczba uzyskanych pkt: 97,35 w tym cena: 92,35 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 5 pkt,

6)    Oferta nr 6. Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce , liczba uzyskanych pkt: 98,8 w tym cena: 93,8 pkt; okres gwarancji w miesiącach: 5 pkt,


Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IFE/ZP/271.1.2015 - „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:03.03.2015 09:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:03.03.2015 09:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 31