Protokół nr XLIV/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLIV/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 23 czerwca 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100

 

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1345

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                          - nieobecność usprawiedliwiona
3. Maciej Turoń                                 - nieobecność usprawiedliwiona
4. Bolesław Ziemianek                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLI/14 z dnia 07.05.2014 r. 
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
• udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Ad.1)

 

Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że stypendia przyznawane są w trzech kategoriach tj. naukowe, artystyczne i sportowe.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta wręczyli stypendia i nagrody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach:

 

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

1. SOCIŃSKA WIKTORIA –  uczennica klasy IIIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Małgorzata Biernacik, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plejada Świętych-Wielkie Imieniny organizowanym dla Diecezji Świdnickiej.

STYPENDIUM NAUKOWE

1. POTOCZNY MATEUSZ – uczeń klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Monika Kandefer, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: 14 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna uzyskując tytuł Laureata, otrzymał wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
2. ZMONARSKI FILIP – uczeń klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Anna Mróz, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: 4 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS sesja zimowa uzyskując tytuł Laureata.
3. BAZELA MACIEJ – uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Wiesława Łuczyszyn, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja wiosenna uzyskał tytuł Laureata, 12 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna uzyskał tytuł Laureata, 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa uzyskał tytuł Laureata, 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS Sesja wiosenna uzyskał tytuł Laureata, 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS Sesja zimowa uzyskał tytuł Laureata.  
4. KARDACZ KRYSTYNA – uczennica  klasy Ia Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Teresa Misiak, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła 15 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna uzyskała tytuł Laureata.
5. ŁUKASIK JAKUB – uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Wiesława Łuczyszyn, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: 9 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa uzyskał tytuł Laureata.
6. MAJERSKA ALEKSANDRA – uczennica klasy IIIa Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Bartłomiej Ubik, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła III miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy pt.: „10 lat w Unii Europejskiej”.
7. MACIEJ SZYMKOWICZ – uczeń klasy IIc Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Jolanta Madloch, dyrektor Jerzy Łukasik – zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2014 za bardzo dobry wynik.
8. STEFAŃSKA SONIA – uczennica klasy IIIc Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Małgorzata Zabrzeska, dyrektor Jerzy Łukasik – zajęła 4 miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „GOLDEN OWL”, 3 miejsce w Międzygminnym Konkursie Języka Angielskiego „Bożkowskie potyczki językowe”.
9. POTOCZNY ŁUKASZ – uczeń klasy IIIc Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, wychowawca Małgorzata Zabrzeska, dyrektor Jerzy Łukasik – zajął: 14 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna uzyskał tytuł Laureata, 9 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa uzyskał tytuł Laureata, uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2014”, zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, uczestniczył w II etapie XIII Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego.

NAGRODY SPORTOWE

1. DOPART MARCELINA – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3, wychowawca Agnieszka Świderska, dyrektor Małgorzata Krawczyk, zawodniczka Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wodny Świat”, trener Jan Chryczyk – zdobyła: 3 miejsce w konkurencji 50 m dowolny w Ogólnopolskim Drużynowym Wieloboju Pływackim 10 i 11 lat, 2 miejsce w konkurencji 100 m zmienny w Ogólnopolskim Drużynowym Wieloboju Pływackim 10 i 11, 1 miejsce w konkurencji 50m dowolny w Nachodzie, 2 miejsce w konkurencji 50m w Nachodzie, 2 miejsce w konkurencji 100m w Nachodzie, 1 miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym w XII Międzynarodowych Zawodach Pływackich Pogranicza w Jeleniej Górze, 2 miejsce w konkurencji 50m dowolnym  w Międzynarodowych Zawodach Pływackich Świdnicka Gwiazdka 2013, 2 miejsce w konkurencji 50m motylkiem w Międzynarodowych Zawodach Pływackich Świdnicka Gwiazdka 2013.
2. MYTYCH KRYSTIAN – zawodnik Klubu ULKS OPAL, prezes Krzysztof Roman, trener Eugeniusz Maćkowski – zajął 1 miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji „Święta Niepodległości” w Dzierżoniowie, 1 miejsce w XII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki, 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im. Marka Gierasimowicza we Wrocławiu, 2 miejsce w XVII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów, 2 miejsce w XXXII Turnieju Młodzików i Dzieci w Zapasach Styl Wolny z okazji 69 Rocznicy Wyzwolenia Milicza, 1 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju. 
3. CHRUŚCIŃSKI JAKUB – zawodnik Klubu ULKS OPAL, prezes Krzysztof Roman, trener Eugeniusz Maćkowski – zajął 1 miejsce w XXXII Turnieju Młodzików i Dzieci w Zapasach Styl Wolny z okazji 69 Rocznicy Wyzwolenia Milicza, 3 miejsce w XI Ogólnopolskim Turnirju Kadetów i Dzieci w Zapasach Stylu Wolnego w Cieszkowie, 1 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju. 
4. RUMENOV AKSEL – zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, prezes Krzysztof Roman, trener Eugeniusz Maćkowski – zdobył 2 miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji „Święta Niepodległości” w Dzierżoniowie, 2 miejsce w XII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki, 3 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im. Marka Gierasimowicza we Wrocławiu, 2 miejsce w XVII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów.
5. KOWALCZYK LUCJAN – zawodnik ULKS „OPAL” Kudowa-Zdrój, prezes Krzysztof Roman, trener Eugeniusz Maćkowski – zdobył 2 miejsce w XII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki, 3 miejsce w IV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Pieszycach, 1 miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju.
6. GAMROT MATEUSZ – student III roku wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji na kierunku Ratownictwo Medyczne – zajął: I miejsce w Mistrzostwach Polski w Luboniu w brazylijskim Juitshu.

 Salę obrad opuściła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 10 radnych.

 

Ad.2)

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLI/14 z dnia 07.05.2014 r. 
Przy obecności 10 radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XLI/14 z dnia 07.05.2014 r.  został  przyjęty jednogłośnie. 
Za przyjęciem protokołu  głosowali radni: W.Biernacik,  W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 
Następnie odczytała uchwałę nr III/93/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15.04.2014 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2013 rok.  Uchwała nr III/93/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na salę obrad wróciła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czego dot. pkt. 6 uzasadnienia do przedstawionej opinii RIO dot. poniesionych wydatków ujętych w § 458 – pozostałe odsetki w łącznej kwocie 26.278,42 zł  co może świadczyć o naruszeniu zasad gospodarki finansowej.
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli  chodzi o § 458 i kwotę 26.278,42 zł to są to odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  Na tę  kwotę składają się następujące pozycje: odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty not czynszowych wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 71 kwota 1.089,97 zł., nieterminowa płatność faktur z tytułu wywozu nieczystości stałych kwota 987,34 zł (nota przejęta z MZUP), nieterminowa płatność podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zleceń kwota 15,00 zł, nieterminowa płatność podatku VAT z tytułu  usług nieimportowanych  kwota 14,00 zł, nieterminowa płatność z tytułu energii elektrycznej kwota 25,04 zł, zobowiązanie z tytułu nieterminowej opłaty za częstotliwość radiową kwota 11,40 zł, nieterminowa płatność podatku VAT z tytułu usług importowanych kwota 3,00 zł, zobowiązanie z tytułu składki zdrowotnej po przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Publicznych kwota 2.688,00 i 2.071,00 zł Największa pozycja dotyczy zobowiązania z tytułu zwrotu kary umownej, której miarkowanie nastąpiło w wyniku postępowania sądowego i jest to kwota 18.791,59 zł. Kolejna pozycja dotyczy odsetek z tytułu korekty składek społecznych po aktualizacji oświadczenia  zleceniobiorcy  są to dwie pozycje na  kwoty  114,00 zł i 354,00 zł.  Kwota 53,00 zł dotyczy odsetek za nieterminową płatność za ubezpieczenie osób w ramach projektu sporty zimowe. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 16 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności. Natomiast nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych  działanie lub  zamykanie, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku  więcej niż jednego działania  łącznie w roku budżetowym kwoty minimalnej, która wynosiła w roku 2013 - 2.917,14 zł. Żadna z w/w zapłat odsetek nie stanowiła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Pani I.Biernacik stwierdziła, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok  było analizowane na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej.  Bardzo szczegółowo wszystkie wartości  budżetowe zostały przedstawione w opinii – uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytała Pani Przewodnicząca. Ponadto  omówiła ważne czynniki determinujące, które miały wpływ na  realizację budżetu gminy za 2013 rok. Pierwszym czynnikiem  było zmniejszenie dochodów z majątku gminy. Zakładano ponad 2 mln dochodu zł ze sprzedaży majtku. Jednak rzeczywistość okazała się inna i już od dwóch lat dochody z tego tytułu maleją. Druga bardzo ważna rzecz to  dążenie do rozwoju gminy poprzez korzystanie ze środków Unii Europejskiej, czyli w dalszym ciągu korzystanie z tych środków, składanie wniosków, realizowanie projektów czy przygotowywanie się do realizacji projektów w latach następnych. W 2013 roku gmina otrzymała  środki finansowe   na kwotę 2.536.472,83 zł. Wkład własny 822.000 zł czyli łącznie ponad 3.359.000 zł.  Za tę kwotę zrealizowano trzy duże projekty. Dwa z nich dot. osiedla przy ul Fabrycznej – renowacja pięciu budynków wielorodzinnych oraz modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej. Trzeci duży projekt  to rekultywacja składowiska odpadów komunalnych -  wykonanie bajpasu. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku, a z drugiej strony  dążenie gminy do korzystania ze środków  unijnych spowodowały  podjęcie decyzji o restrukturyzacji zadłużenia po to, aby w latach następnych korzystanie z tych środków było  możliwe.  Co dała restrukturyzacja zadłużenia. Po pierwsze w 2013 roku zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1.375.000 zł ponadto wydłużono spłatę gminy do 2025 roku. W ramach restrukturyzacji zostały spłacone przede wszystkim  te kredyty,  które były z wysokimi marżami banków. W to miejsce zostały wyemitowane obligacje komunalne, które kształtują się od 0,73 do 1,23 punktu procentowego w zależności od serii emisji. Jest to podstawowa rzecz, która będzie  determinowała a jednocześnie  pomagała  w realizacji  budżetu gminy w kolejnych latach.  Zmniejszenie rozchodów w kolejnych latach spowoduje  możliwość przeznaczenia tych środków na wkład własny przy realizacji  projektów unijnych i tym samym zwiększenie majątku gminy.
Pani Skarbnik poinformowała także, że na sprawozdania finansowe składają się: bilans wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat oraz zmiany kapitału. Jeżeli chodzi o bilans wykonania budżetu to  zamknął się on sumą bilansową w wysokości 800.635 zł, natomiast dwie podstawowe wielkości  w tym budżecie to skumulowany wynik budżetu, który  jest niedoborem w wysokości 13.484.688 zł oraz zobowiązań finansowych w wysokości 16.758.000 zł.  Bilans jednostki budżetowej, na który składają się Urząd Miasta, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa nr 3, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Przedszkolno – Żłobkowy zamknął się sumą bilansową w  wysokości 127.953.216 zł, natomiast wynik finansowy to kwota 3.721.735 zł. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że aktywa stale to kwota 125.590.969 zł, udziały w spółkach  28.746.00 zł, natomiast  środki trwałe 95.798.494 zł.
Radny W.Gucz stwierdził, że ubiegły rok był rokiem trudnym ze względu na pogłębiające się zadłużenie gminy, które na koniec roku  wyniosło 18.853.941,25 zł.  Jednakże trzeba stwierdzić, że w gospodarce  finansowej było trochę rozrzutności np. na emisję Kuriera Kudowskiego wydano  łącznie 34.000 zł  w tym na wynagrodzenie  wydawcy 12.022. zł. Należy zastanowić  się, czy nie ograniczyć tych wydatków. Telewizja Kłodzka kosztowała gminę 29.000 zł.  Razem jest to kwota  64.000 zł. Jest to dość spora kwota, za którą coś  w tym mieście można było zrobić.  Takich uwag można by było wyszukać więcej. Radny stwierdził, że gmina powinna mocno przycisnąć pasa, ponieważ kwota zadłużenie, która wisi cały czas nad gminą jest  kwotą, która rzutuje na inwestycje w mieście  i wszelkie inne sprawy związane z żywotnością naszego miasta.
Radna T.Zulińska odpowiadając na zarzut radnego W.Gucz stwierdziła, że społeczeństwo Kudowy-Zdroju zasługuje i ma prawo do rzetelnej informacji, a temu służy Kurier Kudowski i Telewizja Kłodzka.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będzie używał sformułowań, czy ubiegły rok był lekki czy ciężki. Od wielu lat każdy kolejny budżet jest bardzo ambitny. Jest taki, m.in. dlatego, że należy wykorzystać  te 14 lat możliwości korzystania z funduszy europejskich, ponieważ później  takich możliwości nie będzie. Po zmianie ustawy o finansach publicznych gmina miała trzy  lata na dostosowanie się do jej nowych i twardych wymogów. Burmistrz Miasta poinformował, że w latach 2010 – 2014  gmina wykonała inwestycje za 50 mln zł, a wydała z budżetu gminy 13,5 mln zł to  wygląda tak, że za wyłożony z budżetu gminy  1 mln gmina otrzymała 4 mln zł. Nie chodzi tu tylko  inwestycje, w tych środkach należy wymienić m.in. gabinet stomatologiczny, place  zabaw, zajęcia na basenie. Przez nową strategię  finansową gminy inaczej zwaną z  punktu widzenia ekonomii, restrukturyzacją gminy,  zapewniono kolejnej  radzie miejskiej możliwość realizowania inwestycji na poziomie takim jaki jest dzisiaj. Zrobiono wszystko, aby Kudowa-Zdrój mogła się nadal rozwijać. W wyniku restrukturyzacji zadłużenia , w wyniku nowej strategii finansowej gminy  podjęto wiele działań, które mają na celu oszczędzanie.  W latach  2014 -  2020 gmina  wydając ze swojego budżetu 7.125.000 zł (możliwości stworzyła restrukturyzacja zadłużenia) może uzyskać z zewnątrz środków na kwotę 23.750.00 zł licząc średnio dofinansowanie w wysokości 75% Jeśli będą realizowane projekty z  partnerami z Republiki Czeskiej to będzie  można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85%. Jaki widać gmina będzie miała możliwość zrealizowania inwestycji na kwotę ponad 30 mln zł nie naruszając w żadnym elemencie dyscypliny finansów publicznych, nie przekraczając wskaźnika, który obowiązuje. Gmina ma przygotowaną bardzo przejrzystą politykę finansową i nie ma się co dopatrywać, że coś się ukrywa, czy coś  jest robione pod stołem, że się kogoś oszukuje.
Radny W.Gucz nawiązując do wypowiedzi radnej T.Żulińskiej stwierdził, że został źle zrozumiany.  Radny stwierdził, że chodzi mu o to, żeby Kurier Kudowski zawierał rzetelne informacje. W Kurierze Kudowskim nie było np. informacji nt. budowy salonu fryzjerskiego  przy ul. Zdrojowej na schodach prowadzących do ul. Buczka, nie było informacji o  budowie budynku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Informacje powinny być pełne, a nie tylko wybiórcze. Okazuje się, że np. z sesji  Rady Miejskiej z dnia 28.05.2014 r. w Telewizji Kłodzkiej nie pojawiła się dyskusja nt. zmiany statutu uzdrowiska. Jest tylko wystąpienie  pana A.Kaneckiego nt. mieszkaniówki. Jeżeli gmina płaci za telewizję to mieszkańcy  powinni mieć rzetelną informację.
Głos zabrał A.Kanecki, który poinformował, że Telewizja Kłodzka przygotowuje każdego roku dla miasta kilkadziesiąt materiałów.  Dzieląc kwotę, o której mówił radny W.Gucz to wychodzi kilkaset złotych za materiał.  Uważa, że zarówno telewizja jak i Kurier Kudowski są  to ważne źródła informacji. 
Przewodnicząca Rady  stwierdziła jako radna, że gmina nie jest rozrzutna wydając środki finansowe na  Kuriera Kudowskiego i Telewizję Kłodzką, ponieważ przekazywane są w nich dla mieszkańców naszego miasta ważne  informacje. Natomiast jeżeli mówimy o rzetelności przekazywanych informacji  to można na ten temat porozmawiać w punkcie wolne wnioski – zapytania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok  została podjęta następującą ilością głosów:

za było                  -  8 radnych
przeciw było         - 2 radnych
wstrzymała się     - 1 radna

Za głosowali radni: W.Biernacik,  G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło.
Wstrzymała się radna: A.Mróz.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok  została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Radna Z.Wolińska – członek  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 16.05.2014 r., 21.054.2014 r., oraz 30.05.2014 r.  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym z 2013 r.   Działając na podstawie art. 18 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Uchwała nr 1/2014 pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz wniosła do Rady Miejskiej o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym większością głosów. Uchwała nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2013 r.  oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady  odczytana  uchwałę nr III/135/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2014 r.  r.  w sprawie  pozytywnej  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowie Miasta Kudowa-Zdrój za 2013 r. Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni  nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została podjęta następującą ilością głosów:

za było                  - 8 radnych
przeciw było         - 2 radnych
wstrzymała się     - 1 radna

Za głosowali radni: W.Biernacik,  G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło.
Wstrzymała się radna: A.Mróz.
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zwiększenie planu dochodów i planu wydatków  o kwotę 349.126,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody
• dział 010 – zwiększa się o 9.000,00 zł dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z remontem dwóch przepustów”,
• dział 750 – w związku z przesunięciem 15 % wydatków między kategoriami w ramach projektu pn. „Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod” zmianie ulegają planowane dochody ze środków Unii Europejskiej (zmniejszenie dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o 6.120,00 zł) oraz planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne (zmniejszenie dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o 720,00 zł).
• dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 340.126,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Kudowie-Zdroju w związku z podjętą uchwałą nr XL/278/14 z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki.

Wydatki
• dział 010 – zwiększa się o 11.800,00 zł wydatki na zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z remontem dwóch przepustów” w związku z uzyskaniem zwiększonego dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego,
• dział 710 – zmniejsza się o 8.148,00 zł wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• dział 750 – w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym na wykonanie witaczy w ramach projektu pn. „Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod” oferty przewyższającej o 10.548,00 zł zaplanowane wydatki dokonuje się przesunięcia 15 % wydatków między kategoriami projektu (zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 7.200,00 zł ) oraz wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu w kwocie 3.348,00 zł,
• dział 801 – w związku z przejęciem przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki wprowadza się wydatki w kwocie 241.720,00 zł na prowadzenie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych oraz wydatki w kwocie 98.406,00 na prowadzenie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• dział 854 – wydatki związane z organizacją półkolonii w czasie wakacji ujmuje się w prawidłowym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększając pierwotny plan o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyżywienia,
• dział 900 – dokonuje się przeniesienia kwoty 23.000,00 zł planowanej na organizację półkolonii w okresie wakacji do prawidłowego działu klasyfikacji budżetowej.

Pani Skarbnik przedstawiła informację nt. realizacji wydatków w zakresie dożywiania. Wykonanie do 31.05.2014 r.  - z budżetu państwa otrzymano kwotę  47.500,00 zł co stanowi 48% wydatków. Wydatkowano 98.588,40 zł. Tak jak w latach ubiegłych najpierw podpisywana jest umowa z budżetem państwa na mniejsza kwotę, natomiast  w trakcie roku są podpisywane aneksy zwiększające tę kwotę. W 2013 r. rozpoczynał się kwotą 98.000 zł za zakończoną kwotą ponad 130.000 zł z kwotą dofinansowania  wynoszącą ponad 59.000 zł. Należy pamiętać, że rządowy program w zakresie dożywiania obejmuje  tylko jeden posiłek – obiad, natomiast śniadania finansowane są przez stowarzyszenia a przede wszystkim przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, gdzie środki pozyskiwane są od firm, które działają na terenie Kudowa-Zdroju oraz od różnego rodzaju instytucji. Z tych środków finansowanych jest ok. 120 śniadań dziennie.  Z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są podwieczorki w świetlicach środowiskowych. Codziennie z podwieczorków korzysta ok. 48 dzieci. Oprócz rządowego programu finansowanego z budżetu gminy funkcjonuje dożywianie przez Stowarzyszenia funkcjonujące na terenie naszej gminy.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy gmina z budżetu państwa otrzymała wystarczającą kwotę na dożywianie. Z tego co usłyszał na  Komisji sprawa wg. niego była niezadawalająca. Układ był taki, że 40% daje gmina, a 60% miało dać Ministerstwo Spraw Społecznych.  Z informacji jaką przekazał radnym Ośrodek Pomocy Społecznej tych środków nie było.
Pani Skarbnik przypomniała, że jak wcześniej mówiła na 31 maja 2014 r. z budżetu państwa gmina otrzymała 47.500,00 zł dotacji co stanowi 48% wydatków. W latach wcześniejszy też były takie sytuacje, że w początkowym okresie dofinansowanie  było mniejsze, natomiast w ciągu roku były podpisywane aneksy do umowy i dofinansowanie wynosiło ok. 60%.
Radny T.Szełęga stwierdził, że z uzyskanych informacji wynika, że w gminie nie brakuje środków na dożywienie dzieci.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem dot. przejęcia szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Czy środki, które miały wpłynąć ze Starostwa na utrzymanie  szkoły wpłynęły. W projekcie uchwały po stronie dochodów i po stronie wydatków ujęta jest kwota 340.126,00 zł. Czy  kwota ta się równoważy, czy pokrywa nasze zapotrzebowanie.
Pani Skarbnik poinformowała, że na tę chwilę po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 340.126,00 zł. Jest to kwota, którą gmina uzyska ze Starostwa w formie miesięcznej dotacji. W porozumieniu zapisano, że pierwszą ratę gmina otrzyma w terminie do 25.08.2014 r.  tak aby 1.09.2014 r. móc wypłacić wynagrodzenia nauczycielom. Trudno powiedzieć, czy są to wystarczające środki, ponieważ nie znamy pełnego zakresu jeśli chodzi o klasy, które będą  funkcjonowały. Trwa nabór, po jego zakończeniu będzie wiadomo ile będzie klas ilu nauczycieli będzie dalej pracować, czy będą  dodatkowe zatrudnienia w związku z  większą ilością klas. Wtedy też dopiero  będzie mogła przedstawić radnym pełną  informację  dotyczącą planowanych szacunkowych kosztów funkcjonowania tego Zespołu.
Radna A.Mróz zwrócia się z pytaniem, czy w/w  kwota przyjmowana awansem do budżetu jest to subwencja, którą już  Starostwo otrzymało.
Pani Skarbnik poinformowała, że nie, ponieważ Starostwo też otrzymuje subwencję miesięcznie, czyli najpierw przyjdą pieniądze z budżetu państwa do Starosta, następnie Starostwo przekaże je gminie.
Radny W.Gucz  stwierdził, że szkoła, którą gmina musi przejąć w przyszłym roku będzie kosztować gminę ok. 1 mln zł. Radny wyraził wątpliwości związane z subwencją. Gmina otrzyma dotacje za poszczególne miesiące nauki, a co z przerwą wakacyjną.
Pani Skarbnik poinformowała, że subwencja, która jest wyliczana dzieli się tak naprawdę na 13 miesięcznych  rat.  Raty przekazywane są przez Ministerstwo Finansów do 20 każdego miesiąca. Jedynie w lutym przekazywane są dwie raty ze względu na wypłatę tzw. trzynastej pensji. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Biernacik,  W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że  projekt uchwały ustala zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Konieczność zmiany obowiązującej uchwały nr VIII/49/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. wynika z noweli ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej maksymalną wysokość opłaty dla rodziców (prawnych opiekunów) na kwotę 1 zł. Ponadto ww. ustawa zobowiązała gminę do przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę, w oparciu o zmienione przepisy, w terminie do 31 sierpnia 2014 r.    
Ponadto na prośbę radnego W.Gucza zgłoszoną na wspólnym posiedzeniu Komisji  poinformowała, że dzienne wyżywienie w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym wynosi 5,50 zł w tym śniadanie – 1,38 zł, obiad – 2,75 zł i podwieczorek – 1,37 zł. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Biernacik,  W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     


Ad.4)

 

Radny M.Mrowiec stwierdził, że  obecnie wykonywana jest bariera energochłonna, czy w przyszłości przewidziane jest wykonanie bariery w kierunku Słonego.   Radny poinformował, że jadąc ścieżką rowerową w kierunku Czech znajduje się wyrwa utworzona przez wodę.  W związku z tym, że stwarza to zagrożenie należałoby to zabezpieczyć.  Ponadto poinformował, że na  wysokości posesji pana J.Skuratowuicza znajduje się mur  oporowy, który jest podmyty i pęka. Radny zwrócił się z wnioskiem, aby odpowiednie służby dokonały wizji lokalnej i podjęły decyzję jak to zabezpieczyć. 
Radny W.Gucz przypomniał, że na ostatniej sesji odczytał pismo Dyrektora ds. Komunikacji  Spółki Zdrojowa – Invest dot. dwóch wież. Radny zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy  mógłby w tej sprawie  przedstawić radnym więcej informacji.
Burmistrz Miasta odpowiadając radnemu M.Mrowcowi poinformował, że barierki energochłonne są bardzo drogie. W związku z tym, że już wielokrotnie na łuku  jadąc w kierunku Słonego (popularnie nazywanym koło pana Popadianka) dochodziło do niebezpiecznych sytuacji zdecydowano o zamontowaniu tam bariery. Tych barier w Kudowie przybywa, jeżeli chodzi o dalsze plany to jeszcze nic nie zapisano na 2015 r.  Jeżeli chodzi o wyrwy Burmistrz Miasta poinformował, że na ciekach  wodnych RZGW jest na kwotę ok. 1 mln zł. Oddziału RZGW w Kłodzku na 2014 r. w budżecie  dostał 0 zł. Utrzymuje się urzędników, natomiast żadnych prac się nie planuje, ponieważ wszystkie środki jakie ma RZGW zostały przekazane  na realizację Programu Odra 2000.
Jeżeli chodzi o sprawę twz. dwóch wież  Burmistrz Miasta stwierdził, ze od dwóch lat nie ma na ten temat  żadnych informacji i kontaktów. Ostatnie spotkanie w jakim uczestniczył miało miejsce u Konserwatora Zabytków 2 lata temu. Żadnych innych kolejnych spotkań nie było. Tak jak poinformował już wcześniej to co było przedmiotem rewelacji na stronie internetowej nigdy nie było, nie jest i nigdy nie może być realizowane, ponieważ jest  niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Gmina jak na razie nie jest stroną w tym postępowaniu. Dokumentacja, która będzie  przygotowana zgodnie z planem miejscowym jeszcze do Kudowy nie dotarła, z tego co wie nie było żadnych spotkań u Konserwatora Zabytków.
Radny W.Gucz  poinformował, że 05.06.2014 r. spotkał się ze Starostą Kłodzkim Panem M.Awiżeniem.  Radny rozmawiał m.in. na temat dwóch wież i Starosta poinformował go, że nie widzi przeszkód dla tej budowy. Poza tym poinformował pana Starostę, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest określona wysokość budynków do 4 piętra. Po tej informacji Starosta też stwierdził, że nie widzi przeszkód. W związku z tym radny wystąpił z pismem  do Starostwa i oczekuje na pisemną odpowiedź.
Radna E.Marecka-Szydło w związku z kończącą się inwestycją – budową salonu fryzjerskiego zwróciła się z  pytaniem, czy będą przewidywanie działania, o których mówiono na jednej z poprzednich sesji dotyczące  doprowadzenia do porządku i do właściwego wyglądu schodów prowadzących z ul. Zdrojowej do ul. Buczka. Była rozmowa kto będzie odpowiadał i kto będzie ponosił koszty projektu.
Burmistrz Miasta poinformował, że na posiedzeniu Kierownictwa zaakceptowano projekt na zagospodarowanie schodów wg schematu, o którym już wcześniej mówił. Dzierżawca ternu, który wybudował obiekt zgodnie z projektem realizuje go do pierwszych schodów łącznie ze schodami. Gmina realizuje środek wg projektu wykonanego przez Biuro Projektów z Wrocławia.  Góra pozostaje do zagospodarowania dla kolejnego inwestora. Wszystko będzie wykonane wg jednego projektu.
A.Kanecki poinformował zebranych, że materiałów przygotowanych przez TV Kłodzką w roku ubiegłym było 55 więc dzieląc kwotę, o której mówił radny W.Gucz wychodzi, że jeden materiał kosztował gminę ok. 400 zł. Ponadto poinformował, że został rozebrany już jeden z deleżaków na osiedlu przy ul. Łąkowej. Zwrócił się z prośbą do radnych, a szczególnie do członków Komisji Spraw Społecznych o wsparcie w działaniach związanych z budynkiem – deleżakiem przy ul. Łąkowej 18. Budynek ten zamieszkuje 6 rodzin, dla których trzeba znaleźć mieszkania.  Jest to jedyny budynek na tym osiedlu zasilany z kotłowni centralnej. Komisja Spraw Społecznych zgodziła się na zaproponowanie tym rodzinom trzech lokali mieszkalnych, pozostałyby jeszcze trzy do znalezienia.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju skierowanym do Dolnośląskiego Kuratorium Oświat  we Wrocławiu w sprawie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz pismo Starostwa Powiatowego Kłodzku informującym o przystąpieniu do ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego. Do 15.07.2014 r. można zgłaszać kandydatury do prac w Grupie Konsultacyjnej.
Radny W.Gucz w nawiązaniu do odczytanego pisma Starostwa Powiatowego stwierdził, że Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna  jak i inne powinny zastanowić się nad zorganizowaniem spotkania dot. rozwoju. Z tego co  prasa donosi w Kłodzku odbyło się spotkanie na temat budowy drogi S-8. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ na tej drodze jest bardzo dużo wypadków. Radny stwierdził, że wg. niego Kłodzko jest bardziej zainteresowane odcinkiem Kłodzko – Wrocław niż Kłodzko – Kudowa-Zdrój. Gmina powinna w tej sprawie uczestniczyć.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że tak jak zostało napisane w w/w piśmie, każdy z radnych może zgłosić swoją kandydaturę do udziału w konsultacjach nt. strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego.
Radna E.Marecka – Szydło poinformowała, że przeczytała informację o spotkaniu, które dotyczyło  obwodnicy Kłodzka i drogi S-8 i z przykrością stwierdziła, że nikogo z naszego miasta nie było. Byli tam Burmistrzowie z poszczególnych miast, ale nie było nikogo kto by się kojarzył z Kudową.
Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby, aby radni mieli świadomość co to znaczy modernizacja drogi nr S-8. Marzeniem wszystkim jest, aby  do roku 2022 może 2025 była wykonana  modernizacja  drogi S-8. z Wrocławia do Kłodzka. To jest marzenie, o które się dzisiaj walczy. Obwodnica Kłodzka nadal jest w tzw. powijakach a mówi się o niej od 20 lat i ciągle zmienia się trasę przebiegu.  Jeśli chodzi o drogę nr 8 z Wrocławia to za kwotę 2 mln zł przygotowywany jest tzw. korytarz tj.  jak ominąć Łagiewniki, jak się zmieścić między Ząbkowicami a Dzierżoniowem, itd. mapa tego korytarza ma być zrobiona w 2014 r. Trzeba mieć świadomość, że tego zadania nie ma w Strategii Województwa Dolnośląskiego. Jest to droga krajowa, która jest w programie narodowym.   To nie jest droga, która będzie realizowana z funduszy europejskich  RPO Woj. Dolnośląskiego. Woj. Dolnośląskie chce tylko przyspieszyć realizację i przygotować dokumentację, żeby być wiarygodnym partnerem w rozmowach.  Jeśli chodzi o drogę S-8  to jest ona zapisana w Strategii Euroregionu Glacensis na odcinku od  Kłodzka do M Międzylesia i od Kłodzka do Kudowy. Jeżeli będzie realizowana a trudno powiedzieć kiedy to postanowiono walczyć o S-8  z Wrocławia do Kłodzka, ponieważ jest to bardziej realne niż z Kłodzka do Międzylesia i do Kudowy-Zdroju.
Spotkanie, które  zorganizowała pani poseł M.Wielichowska dot. wykorzystania obecności Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju w Kłodzku i porozmawiania na ten temat.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w kwietniu uczestniczyła w spotkaniu dot. drogi S-8, którego  organizatorem był Urząd Marszałkowski i KGHM. Burmistrz Miasta  zabrał głos w sprawie drogi S-8 od Kłodzka do Kudowy-Zdroju.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIV/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż