Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.12.2014
Kudowa Zdrój, dnia 10-06-2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 124455 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124379 - 2014 data 09.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 8661926, fax. 74 8661351.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy systemu grzewczego oraz termomodernizacji ścian realizowane w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-09-2014r.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - IFE/ZP.721.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.06.2014 07:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:10.06.2014 07:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 67