Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.2.2014
Kudowa-Zdrój, 17-02-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 12-02-2014

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „PRZEBUDOWA ul. M. BUCZKA i al. JANA PAWŁA II w KUDOWIE-ZDROJU” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2014 roku pod numerem 20729-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień: 1. Jakiego rodzaju asfalt należy zastosować do produkcji mieszanki asfaltowej, SMA która będzie wykorzystana do ułożenia warstwy ścieralnej?
  Odpowiedź:
  Do produkcji masy SMA należy wykorzystać asfalt drogowy 50/70 (PN-EN12591:2004),

 2. Po wizji lokalnej na terenie budowy stwierdzono występowanie studzienek rewizyjnych kanalizacji teletechnicznej, które będą wymagały regulacji wysokościowej względem niwelety nowego chodnika. Prosimy o dokładne podanie ilości tych studzienek.
  Odpowiedź:
  17 studzienek rewizyjnych kanalizacji teletechnicznej.

 3. Czy zachodzi możliwość zastosowania płytek betonowych chodnikowych o wymiarach 35*35 cm?
  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza stosowanie płyt o wymiarach 35x35 cm

 4. Czy do wykonania nawierzchni chodnika mają być użyte płytki betonowe szlachetni z określonym wzorem, czy płytki zwykłe betonowe gładkie w kolorze szarym?
  Odpowiedź:
  Do ułożenia chodnika należy użyć płyt betonowych szlachetnych szarych bez fazy np. płukany granit.

 5. Jaką dokładnie powierzchnię wykonania chodnika stanowi nawierzchnia z kostki granitowej, a jaką nawierzchnia z płytek betonowych? Prosimy o podanie tych powierzchni, ponieważ ceny jednostkowe wykonania tych dwóch różnych nawierzchni znacznie się od siebie różnią.
  Odpowiedź:
  Kostka granitowa 6/8 cm stanowi 15% całkowitej powierzchni chodnika tj. 260 mkw. Powierzchnia płyt betonowych 1476 mkw.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 12-02-2014 - IFE/ZP.271.2.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.02.2014 11:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.02.2014 11:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 81