Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.2.2014
Kudowa-Zdrój, 11-02-2014

Odpowiedzi na zapytania z dnia 07-02-2014

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „PRZEBUDOWA ul. M. BUCZKA i al. JANA PAWŁA II w KUDOWIE-ZDROJU” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2014 roku pod numerem 20729-2014

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień: 1. Prosimy o podanie warunków technicznych i fotometrycznych, jakie powinna spełniać oprawa oświetleniowa.

  Odpowiedź:
  Zgodnie z ujętą w dokumentacji projektowej klasą drogi L o obciążeniu ruchem KR2 o szerokości od 5,50 do 6,50 m i przyjętą klasą oświetlenia ME5, zaprojektowana 6,50 m wysokość słupa z 1,50 m wysięgnikiem, zaopatrzonego w oprawę o mocy 100 W z sodowym źródłem światła (IP66, IK10, korpus z odlewu aluminiowego, klosz ze szkła hartowanego) zapewnia wymaganą luminancję jezdni na poziomie nie mniejszym niż 0,5 cd/m2.

 2. Prosimy o zmianę wysokości słupa z 6,5m na 8m, gdyż z doświadczenia wiemy, że słupy o wysokości 6,5m rozstawione w odległościach ok. 30m nie zapewnią odpowiedniego doświetlenia drogi. Przy obecnych wymaganiach oświetlenie będzie balansować między oświetleniem spełniającym wymogi, a zacienieniem drogi, co bardzo niekorzystnie wpływa na wzrok osób poruszających się po drodze.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości słupa z 6,5 m na 8,0 m.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza
Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 07-02-2014 - IFE/ZP.271.2.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:11.02.2014 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:11.02.2014 14:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 82