Pełny rejestr znajduje się w załączniku na końcu strony.
 
L.P. Nazwa Planu
1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój

Uchylony w całości  Uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 .08.1996 r. - PLAN NIE OBOWIĄZUJE
2. Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego rejonu przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone

Podjęto uchwałę  nr XXXX/245/2002 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia  18 czerwca 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przejścia granicznego w Kudowie Zdroju - Słone - PLAN NIE OBOWIĄZUJE

 
3. mpzp miasta Kudowa Zdrój
Link do uchwały

 
4 mpzp osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Nad Potokiem w Kudowie Zdroju
Plan nie zmieniając ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uzupełnia je, określając szczegółowy, docelowy sposób zagospodarowania obszaru
Link do uchwały

 
5 mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Nad Potokiem, w Obrębie Zakrze
Link do uchwały

 
6 mpzp terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, w Kudowie Zdroju, w rejonie ulic Jasnej i Kościelnej,  w Obrębie Słone
Link do uchwały

 
7 mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Granicznej, w Obrębie Stary Zdrój
Link do uchwały

 
8 mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój
Link do uchwały

 
9 mpzp terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, w Kudowie Zdroju, przy ulicy Szkolnej, w Obrębie Zakrze
Link do uchwały

 
10 mpzp  zagospodarowania terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Słonecznej,  w Obrębie Nowy Zdrój
Link do uchwały

 
11 mpzp terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, przy ulicy Chrobrego, w Obrębie Czermna
Link do uchwały

 
12 mpzp terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie
Link do uchwały

 
13 mpzp terenów usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie
Link do uchwały

 
14 mpzp terenów usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Czermna, przy ulicy Kościuszki
Link do uchwały

 
15 mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Fredry i Nad Potokiem, w Obrębie Słone w granicach działek nr: 239/4, 240/2 i 241/2 -PLAN NIE OBOWIĄZUJE
16 mpzp terenu  w   Kudowie   Zdroju,  Obręb Zakrze,  w rejonie ulic: Głównej, Fabrycznej i Łąkowej
Link do uchwały

 
17 mpzp miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego  Kudowa Zdrój – Słone, przeznaczonego  pod  specjalną strefę ekonomiczną
Link do uchwały

 
18 mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla terenu obejmującego działkę nr 294 AM-10, w obrębie Słone, w rejonie ulicy Jasnej
Link do uchwały

 
19 mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla działki nr 135 AM-6, w Obręb Pstrążna
Link do uchwały

 
20 mpzp miasta Kudowy Zdroju w rejonie ulicy Fabrycznej – Obręb Zakrze
Link do uchwały - brak załącznika graficznego

 
21 mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa – Słone, przeznaczonego pod urządzenia komunikacji samochodowej, bazy i składy oraz usługi komercyjne
Link do uchwały

 
22 mpzp miasta Kudowy – Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II
Link do uchwały

 
23 mpzp  miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ulicy Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi
Link do uchwały

 
24 mpzp miasta Kudowy-Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi spotu, turystyki i rekreacji
Link do uchwały

 
25 mpzp miasta Kudowy-Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56 w obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej i Dębowej
Link do uchwały

 
26 mpzp miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183
Link do uchwały

 
27 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju - PLAN NIE OBOWIĄZUJE
28 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka - PLAN NIE OBOWIĄZUJE
29 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza - PLAN NIE OBOWIĄZUJE
30 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
Link do uchwały

 
31 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka
Link do uchwały

 
32 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza
Link do Uchwały

 
33 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone
Link do Uchwały

 
34 mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna
Link do Uchwały
Link do mapy
35
mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie
 
36
mpzp gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego
 
37

mpzp gminy Kudowa – Zdrój w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej,Nad Potokiem i Kościelnej

Link do Uchwały Nr XXII/134/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku

38

mpzp gminy Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna.

Link do UCHWAŁY NR XLVI/296/18 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU z dnia 28 maja  2018 roku​
 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.06.2013 09:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.08.2019 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 871