REJESTR

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój

 

 

LP

 

NAZWA PLANU

 

LOKALIZACJA

 

NR UCHWAŁY

DATA OBOWIĄZYWANIA UCHWAŁY

 

NR OGŁOSZENIA

 

UWAGI

Pow.

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój

 

Uchylony w całości  Uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju

z dnia 30 .08.1996 r.

 

Obszar całej gminy

Uchwała nr III/13/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kudowie Zdroju z dnia 22 .12.1988 r.

 

 

Uchylony w całości

Uchylony

 

 1.  

Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego rejonu przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone

Podjęto uchwałę  nr XXXX/245/2002

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju

z dnia  18 czerwca 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przejścia granicznego w Kudowie Zdroju - Słone

Obszar o powierzchni 77,82 ha

Rejon przejścia granicznego

Uchwała nr VI/37/94 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju

z dnia 14 .12.1994 r.

 

od 31 .12. 1994 r. do 31.12.2003 r.

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego

nr 16 z dn. 16.12.1994 r.

 

 

Utrata ważności na podstawie  ustawy pzp

 

 1.  

mpzp miasta Kudowa Zdrój

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=309&idmp=30&r=r

 

Obszar całej gminy

z wyłączeniem działki nr 84 obręb Czermna oraz terenu objętego planem dla przejścia granicznego

Uchwała nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju

z dnia 30 .08.1996 r.

 

od 14.11.1996 r.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego

nr 40 z dn. 30.10.1996 r.

 

aktualny

3399ha

 1.  

mpzp osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Nad Potokiem w Kudowie Zdroju

Plan nie zmieniając ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uzupełnia je, określając szczegółowy, docelowy sposób zagospodarowania obszaru

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=310&idmp=30&r=r

 

Obszar o powierzchni 17,3160 ha

Położony przy ul.Nad Potokiem i ul.Buczka

Uchwała nr XXIX/272/98 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju

z dnia 18 .06.1998 r.

 

 

Od 15.01.1999 r.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego

nr 34 z dn. 31.12.1998 r.

 

aktualny

17,31ha

 1.  

mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Nad Potokiem, w Obrębie Zakrze

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=311&str=90

 

 

w granicach działek nr: 145/9, 145/14, 145/23, 145/24, 158,159, 160, AM-4, na częściach działek nr: 145/22, 153 AM-4 i 62 AM-3

UCHWAŁA  NR XXXIII/204/2001 

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 19.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 26 z dn. 04.03.2002 r.

 

aktualny

1,1 ha

 1.  

mpzp terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, w Kudowie Zdroju, w rejonie ulic Jasnej i Kościelnej,  w Obrębie Słone

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=314&str=99

 

 

na działce nr 296 AM-10.

UCHWAŁA  NR XXXIII/207/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 19.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 26 z dn. 04.03.2002 r.

 

aktualny

0,30 ha

 1.  

mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Granicznej, w Obrębie Stary Zdrój

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=312&str=80

 

 

w granicach działki nr 12/1 AM-1

 

UCHWAŁA  NR  XXXIII/205/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 19.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 26 z dn. 04.03.2002 r.

 

aktualny

0,44 ha

 1.  

mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=316&str=23

 

 

w granicach działki nr 233 AM-9

 

UCHWAŁA  NR XXXIII/209/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 19.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 26 z dn. 04.03.2002 r.

 

aktualny

0,18 ha

 1.  

mpzp terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, w Kudowie Zdroju, przy ulicy Szkolnej,

 w Obrębie Zakrze

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=313&str=65

 

 

na działce nr 217 AM-5.

UCHWAŁA  NR XXXIII/206/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

Od 19.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 26 z dn. 04.03.2002 r.

 

aktualny

0,22 ha

 1.  

mpzp  zagospodarowania terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Słonecznej,  w Obrębie Nowy Zdrój

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=315&str=29

 

 

w granicach działek nr: 204, 205 i 206 AM-7.

 

UCHWAŁA  NR XXXIII/208/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

Od 28.02.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 17 z dn. 13.02.2002 r.

poz. 421

aktualny

0,72 ha

 1.  

mpzp terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, przy ulicy Chrobrego, w Obrębie Czermna

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=317&str=27

 

 

na działce nr 370/2 AM-11.

UCHWAŁA  NR XXXIII/210/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

Od 01.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 18 z dn. 14.02.2002 r.

 

aktualny

1,48 ha

 1.  

mpzp terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie

 

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=318&str=37

 

na działce nr 223 AM-15.

UCHWAŁA NR XXXIII/211/2001 RADY  MIEJSKIEJ   KUDOWY  ZDROJU

Z  DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 01.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 18 z dn. 14.02.2002 r.

 

aktualny

0,96 ha

 1.  

mpzp terenów usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie

 

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=319&str=25

 

na działce nr 182 AM-13.

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2001 RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z  DNIA 22 listopada 2001

 

Od 01.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 18 z dn. 14.02.2002 r.

 

aktualny

4,30 ha

 1.  

mpzp terenów usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Czermna, przy ulicy Kościuszki,

 

 

 

na działkach nr:  451, 454, 455, 456, 459/2 AM-13.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/213/2001

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001

 

 

Od 01.03.2002 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 18 z dn. 14.02.2002 r.

 

Nie obowiązuje

 

Teren objęty

mpzp poz. Nr 34

2,15 ha

 1.  

mpzp terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Fredry i Nad Potokiem, w Obrębie Słone w granicach działek nr: 239/4, 240/2 i 241/2.

 

w granicach działek: nr: 239/4, 240/2 i 241/2 ob.Słone

UCHWAŁA  NR XIII/64/2003      

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 12 września 2003 roku.

 

 

Od 27.11.2003

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 208 poz.2975 z dn. 12.11.2003 r.

Nie obowiązuje

 

Teren objęty

mpzp poz. Nr 21

0,30 ha

 1.  

mpzp terenu  w   Kudowie   Zdroju,  Obręb Zakrze,  w rejonie ulic: Głównej, Fabrycznej i Łąkowej

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=322&str=90

 

 

 

UCHWAŁA  NR XIII/63/2003

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 12 września 2003 r.

Od 27.01.2004

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 5 z dn. 12.01.2004 r.

aktualny

124 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego  Kudowa Zdrój – Słone, przeznaczonego  pod  specjalną strefę ekonomiczną

 

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=325&str=13

 

 

w obrębie Słone, o powierzchni 9,72 ha, oraz w obrębie Brzozowie, o powierzchni 1,08 ha. Łącznie 10,80 ha.

 

Uchwała nr XXIII/122/2004

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju

z dnia 31 maja 2004 roku

 

 

Od 11.10.2004

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 170 poz.2862 z dn. 10.09.2004 r.

aktualny

10,80 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla terenu obejmującego działkę nr 294 AM-10, w obrębie Słone, w rejonie ulicy Jasnej

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=330&str=56

 

 

 

Uchwała nr XLI/246/05 z dnia 5.10.2005

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 261 poz.4584 z dn. 27.12.2005 r.

aktualny

0,72 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla działki nr 135 AM-6, w Obręb Pstrążna

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=333&str=85

 

 

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2006/Dz_U_Nr_189.pdf

 

działka nr 135 AM-6, w Obręb Pstrążna

Uchwała nr LII/324/06 z dnia 26.07.2006

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 189 poz.2840 z dn. 11.09.2006 r.

aktualny

0,256 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy Zdroju w rejonie ulicy Fabrycznej – Obręb Zakrze

 

http://bip.kudowa.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2932

brak załącznika graficznego

 

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2007/Dz_U_Nr_128.pdf

 

 

Uchwała nr VII/38/07 z dnia 30.03.2007

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 128 poz.1691 z dn. 29.05.2007 r.

aktualny

ok.

2,5 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy Zdroju, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa – Słone, przeznaczonego pod urządzenia komunikacji samochodowej, bazy i składy oraz usługi komercyjne

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=346&str=92

 

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2007/Dz_U_Nr_149.pdf

 

Teren C30

Teren pomiędzy ulicami: Główna, Słone, Nad Potokiem, Fredry

Uchwała nr IX/58/07 z dnia 26.04.2007

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 149 poz.1921 z dn. 20.06.2007 r.

aktualny

ok.

15 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy – Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=344&idmp=30&r=r

 

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2008/Dz_U_Nr_163.pdf

 

Dz. nr 9/1, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 12/2, AM-1, obr. Stary Zdrój

Uchwała nr XXIII/153/08 z dnia 29.04.2008

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 163 poz.1863 z dn. 13.06.2008 r.

aktualny

ok.

1,36ha

 1.  

mpzp  miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ulicy Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1056&idmp=6&r=r

 

http://oi.uwoj.wroc.pl/dzienniki/Dzienniki_2008/Dz_U_Nr_266.pdf

 

teren na północ od ulicy Słone, między oczyszczalnią ścieków a kościołem

Uchwała nr XXVI/172/08 z dnia 01.09.2008

02.11.2008

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 266 poz.2846 z dn. 02.10.2008 r

aktualny

ok.

15,19ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy-Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi spotu, turystyki i rekreacji

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1239&idmp=6&r=r

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/117/Dz_U_Nr_117.pdf

 

 

Uchwała nr XXXVI/259/09 z dnia 27.05.2009

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 117 poz.2442 z dn. 15.07.2009 r

aktualny

ok.

6,0 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy-Zdroju dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56 w obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej i Dębowej

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1240&idmp=6&r=r

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/120/2495/Akt.pdf

Dz.nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56, obr. Słone

Uchwała nr XXXVI/260/09 z dnia 27.05.2009

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 120 poz.2495 z dn. 22.07.2009 r

aktualny

ok.

1,09 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1569&idmp=6&r=r

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/13/198/Akt.pdf

 

 

 

Dz. nr 183, AM-13, obr.Brzozowie

Uchwała nr XLIV/311/09 z dnia 18.11.2009

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 13 poz.198 z dn. 25.01.2010 r

aktualny

ok.

2,65ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

Dz. nr  362/2, 362/6, 362/9, cz. dz. 362/7, obr.Czermna

Uchwała nr VI/32/11 z dnia 08.04.2011

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 116 poz.1853 z dn. 02.06.2011 r.

stwierdzenie nieważności

II SA/Wr/914/11

ok.

 0,78ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka

Teren o szerokości 12m od ulicy Buczka (między hotelem „Kudowa” a bud. nr 12) do dogi na działce gminnej nr 26 obr.Stary Zdrój

Uchwała nr VI/33/11 z dnia 08.04.2011

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 116 poz.1854 z dn. 02.06.2011 r.

stwierdzenie nieważności

II SA/Wr/862/11

ok.

 0,6ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza

Dz. nr  275, obr.Stary Zdrój

Uchwała nr VI/34/11 z dnia 08.04.2011

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 116 poz.1855 z dn. 02.06.2011 r.

stwierdzenie nieważności

II SA/Wr/675/11

ok.

 0,75ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3482&idmp=6&r=r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=4921

Dz. nr  362/2, 362/6, 362/9, cz. dz. 362/7, obr.Czermna

Uchwała nr XXI/138/12 z dnia 05.09.2012

14.01.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

poz.4921 z dn. 14.12.2012 r.

 

ok.

 0,78ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3481&idmp=6&r=r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=4920

Teren o szerokości 12m od ulicy Buczka (między hotelem „Kudowa” a bud. nr 12) do dogi na działce gminnej nr 26 obr.Stary Zdrój

Uchwała nr XXI/137/12 z dnia 05.09.2012

29.12.2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.4920 z dn. 14.12.2012 r.

 

ok.

 0,6ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3480&idmp=6&r=r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=4919

Dz. nr  275, obr.Stary Zdrój

Uchwała nr XXI/136/12 z dnia 05.09.2012

29.12.2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.4919 z dn. 14.12.2012 r.

 

ok.

 0,75ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4190&idmp=6&r=r

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6149

Dz. nr 386, 387/3, obr.Słone

Uchwała nr

XXXIV/239/13 z dnia 17.09.2013

18.12.2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.6149 z dn. 03.12.2013 r.

 

ok.

 0,54ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5034&idmp=6&r=r

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=435

 

Dz. nr  451, 454, 455, 456, obr.Czermna

Uchwała nr

XLVI/313/14 z dnia 30.09.2014

21.02.2015r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.435 z dn. 06.02.2015 r.

 

ok.

 2,14ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5665,idmp,6,r,r

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2015/4217/

 

Teren dawnej wsi Brzozowie

Uchwała nr

IX/47/15 z dnia 25.06.2015

30.10.2015r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.4217 z dn. 15.10.2015 r.

 

ok.

54 ha

 1.  

mpzp gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6241,idmp,6,r,r

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/2610/

 

Teren w rejonie przejścia granicznego Kudowa-Słone

Uchwała nr

XVIII/102/16 z dnia 17.03.2016

15.06.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.2610 z dn. 31.05.2016 r.

 

ok.

 28 ha

 1.  

mpzp gminy Kudowa – Zdrój w rejonie ulic:  Główna-Zdrojowa-Nad Potokiem-Kościelna

 

http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6518,idmp,6,r,r

 

Teren w rejonie ul. Główna-Zdrojowa-Nad Potokiem-Kościelna

Uchwała nr

XXII134/16 z dnia 27.06.2016

05.08.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3684 z dn. 21.07.2016 r.

 

ok.

10,5 ha

 1.  

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

 

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/admin/podglad.php?iddok=10043&idmp=6&r=r

 

dz. nr 394/1 i 394/2 obręb Czermna

Uchwała nr XLVI/296/18 z dnia 28.05.2018

19.06.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 2857 z dn. 04.06.2018 r.

 

ok.

1,66 ha

 

39.

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13807,idmp,6,r,r

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4211/

dz. nr 98/7 obręb Czermna

Uchwała nr XXI/139/20 z dnia 30.06.2020 r.

24.07.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4211 z dn. 9.07.2020 r.

 

ok. 0,50 ha

40.

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13808,idmp,6,r,r

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4212/

dz. nr 382/2 obręb Czermna

Uchwała nr XXI/140/20 z dnia 30.06.2020 r.

24.07.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4212 z dn. 9.07.2020 r.

 

ok. 0,20 ha

41.

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13809,idmp,6,r,r

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4213/

dz. nr 413/6 obręb Czermna

Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 30.06.2020 r.

24.07.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4213 z dn. 9.07.2020 r.

 

ok. 0,98 ha

42.

mpzp miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1,178/2,178/3,178/4 w obrębie Czermna
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13810,idmp,6,r,r

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4214/

dz. nr 178/1,178/2,
178/3,178/4 obręb  Czermna

Uchwała nr
XXI/142/20 z dnia
30.06.2020

24.07.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4214 z dn. 9.07.2020 r.

 

ok. 1,70 ha

43

mpzp gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,14376,idmp,6,r,r

 

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1581/

 

Teren strefy A ochrony uzdrowiskowej

Uchwała nr XXX/217/21 z dnia 12.03.2021 r.

15.04.2021 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1581 z dn. 31.03.2021 r.

 

ok. 93 ha

44

mpzp gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,14563,idmp,6,r,r

 

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/3023/

 

Teren w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej

Uchwała nr XXXIV/239/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.

07.07.2021 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3023 z dn. 22.06.2021 r.

 

ok. 107 ha

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.06.2013 09:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:14.07.2021 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 2699