Uchwała Nr XXII/154/96
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta


Uchwała NR XXXIX/272/98
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroju


Uchwała Nr XXXIII/204/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Nad Potokiem, w Obrębie Zakrze w granicach działek nr: 145/9, 145/14, 145/23, 145/24, 158, 159, 160, AM-4, na częściach działek nr: 145/22, 153, AM-4 i 62 AM-3

Uchwała Nr XXXIII/205/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Granicznej, w Obrębie Stary Zdrój w granicach działki nr 12/1 AM-1

Uchwała Nr XXXIII/206/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu mieszkalnicywa o niskiej intensywności zabudowy w Kudowie-Zdroju przy  ulicy Szkolnej, w Obrębie Zakrze na działce nr 217 AM-5

Uchwała Nr XXXIII/207/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu mieszkalnictwa o niskiej intensywności zabudowy, w Kudowie Zdroju, w rejonie ulic Jasnej i Kościelnej, w Obrębie Słone na działce nr 296 AM-10

Uchwała Nr XXXIII/208/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Słonecznej, w Obrębie Nowy Zdrój na granicach działek nr 204, 205 i 206 AM-7

Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój w granicach działki nr 233 AM-9

Uchwała Nr XXXIII/210/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, przy ulicy Chrobrego, w Obrębie Czermna na działce nr 370/2 AM-11

Uchwała Nr XXXIII/211/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Brzozowie na działce nr 233 AM-15

Uchwała Nr XXXIII/212/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Czermna na działce nr 182 AM-13

Uchwała Nr XXXIII/213/2001
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystyki, w Kudowie Zdroju, w Obrębie Czermna, przy ulicy Kościuszki, na działkach nr: 451, 454, 455, 456, 459/2 AM-13


Uchwała Nr VI/21/2003
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 24 stycznia 2003 roku w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Kudowa Zdrój

Uchwała Nr XIII/63/2003
Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 12 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kudowie Zdroju, Obręb Zakrze, w rejonie ulic: Głównej, Fabrycznej i Łąkowej

Uchwała Nr XIII/64/2003
Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 12 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Fredry i Nad Potokiem, w Obrębie Słone w granicach działek nr: 239/4, 240/2 i 241/2


Uchwała Nr XXIII/122/2004
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój - Słone, przeznaczonego pod specjalną strefę ekonomiczną

Uchwała Nr XXX/176/2004
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój


Uchwała Nr XXXII/190/2005
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój - Słone, przeznaczonego pod Specjalną Strefę Ekonomiczną

Uchwała Nr XXXII/191/2005
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój - Słone

Uchwała Nr XLI/245/2005
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, w rejonie ul. Fabrycznej-obręb Zakrze

Uchwała nr XLI/246/2005
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, dla terenu obejmującego działkę nr 294 AM-10, w obrębie Słone, w rejonie ulicy Jasnej

Uchwała nr XLIII/257/2005
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 09 listopada 2005 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju w obrębie Pstrążna, gmina Kudowa Zdrój


Uchwała Nr L/308/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju

Uchwała nr LII/324/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju dla działki nr 135 (AM-6), obręb Pstrążna

Uchwała nr LII/325/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju

Uchwała nr LII/326/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju

Uchwała Nr LIV/341/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 października  2006 roku w sprawie: oceny aktualności staudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa Zdrój

Uchwała nr IV/12/2006
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 21 grudnia  2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju


Uchwała NR IX/58/2007
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007  roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa-Słone, przeznaczonego pod urządzenia komunikacji samochodowej, bazy i składy oraz usługi komercyjne

Uchwała NR XI/72/2007
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 czerwca 2007  roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, obręb Słone

Uchwała NR XII/74/2007
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 09 lipca 2007  roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju, obręb Słone

Uchwała NR XIII/76/2007
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2007  roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Brzozowie

Uchwała NR XVIII/120/2007
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007  roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem

Uchwała NR XVIII/121/2007
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007  roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem

Uchwała NR XVIII/122/2007
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2007  roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w obrębie Jakubowice


Uchwała NR XXIII/153/2008
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  29 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II

Uchwała NR XXV/169/2008
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  29 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie

Uchwała NR XXVI/172/2008
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  1 września 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi


Uchwała NR XXXVI/259/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 maja 2009 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowy-Zdroju, obręb Jakubowice,  z przeznaczoneniem pod  usługi sportu, turystyki i rekreacji

Uchwała NR XXXVI/260/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 maja 2009 roku w sprawie: zmiany w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowy-Zdroju, dla terenów obejmujących dzialki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56 w  obrębie Słone, w rejonie ulic Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej

Uchwała Nr XXXVIII/278/09
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

 Uchwała Nr XXXVIII/279/09

Radydy Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju

 Uchwała Nr XXXVIII/280/09

Radydy Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul.Buczka w Kudowie-Zdroju

Uchwała Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, obręb Brzozowie dla działki nr 183Uchwała NR LX/404/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

Uchwała NR LX/405/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój

Uchwała NR LX/406/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna

Uchwała NR LX/407/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna

Uchwała NR LX/408/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna

Uchwała NR LX/409/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Uchwała NR LX/410/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1 i 178/2 w obrębie Czermna

Uchwała NR LX/411/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone


Uchwała NR VI/32/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  8 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR VI/33/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  8 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR VI/34/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  8 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR VIII/50/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, dzialki nr 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna

Uchwała NR XI/75/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 września 2011 roku w sprawie: przystąpienia do  sporządzenia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w  rejonie ulicy Mickiewicza  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR XII/78/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  14 października 2011 roku w sprawie: odstąpienia od przystąpienia  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  górniczego "Kudowa" położonego w  granicach gminy Kudowa-Zdrój

Uchwała NR XIV/93/11
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  24 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju


Uchwała NR XIX/127/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  24 maja 2012 roku w sprawie: przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej

Uchwała NR XX/133/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 czerwca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie

Uchwała NR XXI/136/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  5 września 2012 roku w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w  rejonie ulicy Mickiewicza  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR XXI/137/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  5 września 2012 roku w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w  rejonie ulicy Buczka  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR XXI/138/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  5 września 2012 roku w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój, dla terenu położonego w  obrębie Czermna  w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR XXIII/155/12
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 października 2012 roku w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  w  rejonie przejścia granicznego


Uchwała NR XXXII/228/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2013 roku w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna

Uchwała NR XXXII/229/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2013 roku w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone

Uchwała NR XXXIV/239/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 września 2013 roku w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone


Uchwała NR XLII/290/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 maja 2014 roku w sprawie:  zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu Brzozowie

Uchwała NR XLVI/312/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 września 2014 roku w sprawie:  uchylenia uchwały nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 maja 2014 roku w sprawie:  zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu Brzozowie

Uchwała NR XLVI/313/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 września  2014 roku w sprawie:  uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu położonego  w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna

Uchwała NR XLVII/322/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 września  2014 roku w sprawie:  oceny aktualności  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój oraz  planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

Uchwała NR XLVIII/333/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  14 listopada 2014 roku w sprawie:  zmiany uchwały nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu Brzozowie  zmianionej uchwałą  nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  28 maja 2014 roku


Uchwała NR IX/47/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  25 czerwca 2015 roku w sprawie:  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój,  dla terenu Brzozowie 


Uchwała NR XVIII/102/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  17 marca 2016 roku w sprawie:  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa-Zdrój,w rejonie przejścia granicznego

Uchwała NR XX/119/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 maja 2016 roku w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa-Zdrój,  dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej

Uchwała NR XX/120/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  30 maja 2016 roku w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Kudowa-Zdrój,  dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

Uchwała NR XXII/134/16
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2016 roku w sprawie:  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój  dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej

UCHWAŁA Nr XLVI/296/18 
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zagospodarowanie przestrzenne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.11.2008 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:25.06.2018 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 2125