Zarządzenie nr 217/11
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

    Na podstawie art. 230  art..233 i  art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy  Kudowa-Zdrój  na 2012 rok jak w  załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 93.5 KB)
  • 2. (pdf 29.14 KB)
  • 3. (pdf 61.83 KB)
  • 4. (doc 471 KB)
  • 5. (xls 543 KB)
  • 6. (doc 76 KB)
  • 7. (docx 21.55 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.11.2011 17:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.11.2011 17:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 200