Wybory uzupełniające 2010-2014


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 lipca  2011 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 183 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  5 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 183 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca  2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wydane na podstawie art. 192  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.)

§1.

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym Nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Kaneckiego, radnego z listy Nr 21 KW Rozwój Kudowy-Zdroju stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr VIII/56/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.
 2. W okręgu wyborczym Nr 4 wybiera się 1 radnego


§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 września 2011 r.


§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


wz. WOJEWODY  DOLNOŚLĄSKIEGO
Ilona Antoniszyn - Klik
WICEWOJEWODA

Powrót

Załączniki

 • 21. (pdf 59.47 KB)
 • 20. (pdf 54.84 KB)
 • 19. (pdf 33.28 KB)
 • 18. (pdf 89.01 KB)
 • 17. (pdf 55.83 KB)
 • 16. (pdf 35.66 KB)
 • 15. (pdf 46.67 KB)
 • 14. (doc 27.5 KB)
 • 13. (pdf 39.86 KB)
 • 12. (pdf 40.41 KB)
 • 11. (pdf 30.53 KB)
 • 10. (pdf 29.72 KB)
 • 9. (pdf 60.96 KB)
 • 8. (pdf 105.22 KB)
 • 7. (doc 27 KB)
 • 6. (doc 24.5 KB)
 • 5. (doc 28.5 KB)
 • 4 (doc 20.5 KB)
 • 3. (doc 41 KB)
 • 2. (rtf 44.9 KB)
 • 1. (doc 36 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory uzupełniające 2010-2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2011 13:41