Zarządzenie 71/11

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 marca  2011 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ).) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przedstawia  się sprawozdanie z wykonania  planów finansowych instytucji kultury:
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
  • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
  stanowiące załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.
 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania i informację , o których mowa  w § 1 należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia  powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkim Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

 • 1. (pdf 12.12 MB)
 • 2. (pdf 1.45 MB)
 • 3. (pdf 1.15 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 71/11 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.04.2011 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.04.2011 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 139