Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2010 rok

 

 
 
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 września 2010 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 Zarządzenie Nr 165/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 166/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 167/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 168/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 września 2010 rokum w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 169/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 170/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 171/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok
 

Zarządzenie Nr 172/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 173/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 października 2010 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw prowadzenia wyborów na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 174/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 175/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 176/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 177/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 178/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 181/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 182/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 183/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 184/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 185/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących  własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 186/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn.zm.) w sprawie "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

Zarządzenie Nr 187/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 188/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu  gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 189/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości  miesięcznego czynszu dzierżawnego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.10.2010 10:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2015 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 169