„Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58" 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem" na terenie działki nr 321 (AM-11) obr. Słone, gm. Kudowa-Zdrój

 


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/1/05
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw AS 24 w Kudowie Zdroju na działkach nr 325 obręb Zakrze i 149/4 obręb Jeleniów przy ul. Fabrycznej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju AiB-7625-DŚ/1/05
wraz z decyzją  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o następującej treści:   

 

budowa stacji paliw AS 24 na działkach nr 325 obręb Zakrze w Kudowie Zdroju przy ul. Fabrycznej i działce nr 149/4 obręb Jeleniów w gm. Lewin Kłodzki.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/3/05
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulicy Polnej-Głównej w Kudowie Zdroju.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/2/05
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i remoncie Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju na działce nr 32/10 obręb Stary Zdrój.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/5/05
admninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/6/05
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu drukarskiego na terenie WSSE podstrefa Kudowa Zdrój na działkach nr 557, 568, 569, 570, 564/2, 559/2, 555, 556 obręb Słone.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/1/2/2006
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komókowej w Kudowie Zdroju (Słone 125, dz. nr 469/2, obr. Słone).

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/2/2/2006
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu stacji bazowej telefonii cyfrowej z centrum miasta na wieżę Telewizyjnego Ośrodka Badawczego, dz. nr 71,AM-1, obr. Stary Zdrój.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/3/2/2006

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kudowie Zdroju" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/4/2/2006

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Kudowa Słone".

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AiB-7625-DŚ/5-2/2006

dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i autogazu wraz z infrastrukturą w Kudowie Zdroju na dz. nr 255/6 obr. Słone.

 

Decyzja o umorzeniu postępowania AiB-7625-DŚ/4/4/2006

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża „Kudowa Słone”.

 

Decyzja o umorzeniu postępowania AiB-7625-DŚ/6/05

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu drukarskiego na terenie WSSE podstrefa Kudowa Zdrój na działkach nr 557, 569, 570, 564/2, 559/2, 555, 556 obręb Słone w Kudowie Zdroju.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji bazowej telefonii cyfrowej - przeniesienie stacji bazowej z centrum miasta na wieżę Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego, dz. Nr 71, AM-1, obr. Stary Zdrój, gm. Kudowa Zdrój, opisanego w raporcie oddziaływania na środowisko, będącym załącznikiem do wniosku, opracowanym przez mgr Annę Warżałę.


Decyzja o umorzeniu postępowania AiB-7625-DŚ/3/11/2006
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kudowie Zdroju” w zakresie oddziaływania na obszar  Natura 2000.

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody AiB-7625-DŚ/1/9/06

 

 

 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Kudowie Zdroju (Słone 125, dz.nr 469/2, obr.Słone).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzje środowiskowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.11.2008 07:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:15.02.2018 15:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 107