Zarządzenie nr 22/10

 

Zarządzenie Nr  22/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2010 roku


w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 165/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 165/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 22/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2010 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż