Zarządzenie  Nr 268/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia  2009 r.

               
 w sprawie:  umorzenia z urzędu nieściągalnych zaległości z tytułu mandatów karno-kredytowych.

 

               Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także  wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam z urzędu nieściągalne wierzytelności z tytułu mandatów karno-kredytowych za 2006 rok wg poniższego zestawienia -ochrona danych osobowych

OGÓŁEM 340,00 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 268/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.12.2009 10:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.12.2009 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 40